Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1.

Käesolev privaatsuspoliitika sätestab gilps.eu veebipoe (edaspidi: "Veebipood") kaudu saadud isikuandmete töötlemise reeglid.

2.

Veebipoe omanik ja samal ajal andmehaldur on Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. asukohaga Gdynia (81-372), Świętojańska 36/1, kantud Gdański Gdańsk-Północi ringkonnakohtu peetavasse riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse, riikliku kohturegistri 8. äriosakond KRS-i numbriga 0000886102, aktsiakapital 5000 PLN, NIP: 5862365742, REGON: 388268302, edaspidi Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o..

3.

Isikuandmed, mida kogusid Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. töödeldakse Veebipoe kaudu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, ja direktiivi 95/46 / EÜ (üldine andmekaitsemäärus) kehtetuks tunnistamine, tuntud ka kui GDPR.

4.Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. tegutseb ülima hoolega, et austada veebipoodi külastavate klientide privaatsust.

§ 1 Töödeldavate andmete liik, eesmärgid ja õiguslik alus

1.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kogub teavet nende tegevusega otseselt mitteseotud õigustoiminguid tegevate füüsiliste isikute, enda nimel äri- või kutsetegevust teostavate füüsiliste isikute ning juriidilistest isikutest mittekuuluvaid juriidilisi isikuid või organisatsiooniüksusi esindavate füüsiliste isikute kohta, kellele seadus annab teovõime, edaspidi ühiselt nimetatakse klientideks.

2.
Klientide isikuandmeid kogutakse järgmistel juhtudel:

ja)
konto registreerimine veebipoes individuaalse konto loomiseks ja selle konto haldamiseks. Õiguslik alus: Kontoteenuse osutamise lepingu täitmise vajadus (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);

b)
müügilepingu täitmiseks veebipoes tellimuse esitamine. Õiguslik alus: müügilepingu täitmise vajadus (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);

c)
uudiskirja (Newsletter) tellimine, et täita lepingut, mille esemeks on elektrooniliselt osutatav teenus. Õiguslik alus - andmesubjekti nõusolek uudiskirjateenuse osutamise lepingu täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a);

d)
kasutades elektrooniliselt antud lepingu täitmiseks Veebipoes asuvat kontaktivormi teenust. Õiguslik alus: vajadus täita kontaktvormi teenuse osutamise leping (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b).

3.
Veebipoes konto registreerimisel esitab Klient:

ja)
e-posti aadress;

b)
ees- ja perekonnanimi;

c)
Telefoninumber.

4.
Veebipoes konto registreerimisel määrab Klient iseseisvalt oma kontole juurdepääsuks individuaalse parooli. Klient võib parooli hiljem muuta §5 kirjeldatud tingimustel.

5.
Veebipoes tellimust vormistades esitab Klient järgmised andmed:

ja)
e-posti aadress;

b)
aadressi andmed:

ja.
postiindeks ja linn;

b.
riik (osariik);

c.
tänav maja/korteri numbriga.

c)
ees- ja perekonnanimi;

d)
Telefoninumber.

6.
Ettevõtjate puhul laiendatakse ülaltoodud andmete ulatust täiendavalt:

ja)
Ettevõtjate ettevõte;

b)
numbrinipp.

7.
Uudiskirja teenuse kasutamise korral annab Klient ainult oma e-posti aadressi.

8.
Kontaktvormi teenuse kasutamisel esitab Klient järgmised andmed:

ja)
e-posti aadress;

b)
ees- ja perekonnanimi.

9.
Poe Veebilehe kasutamisel võidakse alla laadida lisateavet, eelkõige: Kliendi arvutile määratud IP-aadress või Interneti-pakkuja väline IP-aadress, domeeninimi, brauseri tüüp, juurdepääsuaeg, operatsioonisüsteemi tüüp.

10.
Samuti võidakse klientidelt koguda navigatsiooniandmeid, sealhulgas teavet linkide ja viidete kohta, millel nad otsustavad klõpsata, või muude veebipoes tehtud tegevuste kohta. Õiguslik alus – õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), mis seisneb elektrooniliselt pakutavate teenuste kasutamise hõlbustamises ja nende teenuste funktsionaalsuse parandamises.

11.
Pretensioonide väljaselgitamiseks, uurimiseks ja jõustamiseks võidakse Veebipoe funktsioonide kasutamise raames töödelda mõningaid Kliendi esitatud isikuandmeid, näiteks ees- ja perekonnanimi, andmed teenuste kasutamise kohta, kui pretensioonid tulenevad viis, kuidas Klient teenuseid kasutab, muud andmed, mis on vajalikud nõude olemasolu tõendamiseks, sh kantud kahju ulatus. Õiguslik alus – õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), mis seisneb nõuete esitamises, esitamises ja täitmises ning nõuete vastu kaitsmises kohtutes ja muudes riigiasutustes toimuvates menetlustes.

12.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. töötleb isikuandmeid, sealhulgas: ees-, perekonnanime, e-posti aadressi, samuti rahuloluküsitluse raames koostatud küsimustele vastuseid ja rahulolu-uuringus kasutatud vorme. Sellistel aktsioonidel osalemine on vabatahtlik. Kui klient ei nõustu neis osalema, võib ta sellest teavitada Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. aadressile vastavalt §-le 6, seejärel Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. blokeerib vastavad andmed. Õiguslik alus – õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), mis seisneb elektrooniliselt pakutavate teenuste funktsionaalsuse parandamises ja meie pakutavate teenustega rahulolu hindamises.

13.
Isikuandmete edastamine Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. on seoses sõlmitud müügilepingutega või teenuste osutamisega Poe Veebilehe vahendusel vabatahtlik, reservatsiooniga, kuid registreerimisprotsessis vormides märgitud andmete esitamata jätmine takistab Registreerumist ja Kliendikonto loomist ning Kliendikontot registreerimata tellimuse esitamine takistab Kliendi tellimuse esitamist ja täitmist.

§ 2 Kellele andmeid jagatakse või kellele usaldatakse ja kui kaua neid säilitatakse?

1.
Kliendi isikuandmeid edastatakse teenusepakkujatele, mida kasutab Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. veebipoe käitamisel. Teenusepakkujad, kellele isikuandmeid edastatakse, olenevalt lepingutingimustest ja asjaoludest või kelle suhtes kohaldatakse Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nende andmete töötlemise eesmärkide ja meetodite osas (töötlejad) või määratlevad nad iseseisvalt nende töötlemise eesmärgid ja meetodid (haldurid).

ja)
Protsessorid. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kasutab tarnijaid, kes töötlevad isikuandmeid ainult ettevõtte Gilbertson & Page EuropeSp nõudmisel. z o.o .. Nende hulka kuuluvad muu hulgas pakkujad, kes pakuvad hostimisteenuseid, raamatupidamisteenuseid, turundussüsteeme, veebipoe liikluse analüüsisüsteeme, turunduskampaaniate tõhususe analüüsisüsteeme;

b)
Administraatorid. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kasutab tarnijaid, kes ei tegutse üksnes juhiste järgi ning seavad ise Klientide isikuandmete kasutamise eesmärgid ja meetodid. Nad pakuvad elektroonilisi makse- ja pangateenuseid.

2.
Asukoht. Teenusepakkujad asuvad Poolas ja teistes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides.

3.
Klientide isikuandmeid säilitatakse:

ja)
Kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek, siis töötleb Kliendi isikuandmeid Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. seni, kuni nõusolekut ei tühistata ja pärast nõusoleku tagasivõtmist ajavahemikuks, mis vastab Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ja mida võib tema vastu tõstatada. Kui erisättest ei tulene teisiti, on aegumistähtaeg kuus aastat ning perioodiliste hüvitiste nõuete ja ettevõtlusega seotud nõuete puhul kolm aastat.

b)
Kui andmetöötluse aluseks on lepingu täitmine, töötleb Kliendi isikuandmeid Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nii kaua, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks ja pärast seda nõuete aegumisajale vastavaks ajaks. Kui erisättest ei tulene teisiti, on aegumistähtaeg kuus aastat ning perioodiliste hüvitiste nõuete ja ettevõtlusega seotud nõuete puhul kolm aastat.

4.
Veebipoes ostu sooritamisel võidakse isikuandmeid edastada kullerfirmale tellitud kauba kohaletoimetamiseks.

5.
Kui Klient valib makse PayU süsteemi kaudu, edastatakse tema isikuandmed maksmiseks vajalikus ulatuses PayU S.A.-le. peakorteriga Poznańis (60-166), aadressil ul. Grunwaldzka 182, kantud Poznańi ringkonnakohtu – Nowe Miasto ja Wilda – ettevõtjate registrisse, riikliku kohturegistri 8. äriosakond numbriga KRS 0000274399.

6.
Navigeerimisandmeid võidakse kasutada klientidele parema teeninduse pakkumiseks, statistiliste andmete analüüsimiseks ja Veebipoe kohandamiseks vastavalt kliendi eelistustele, samuti Veebipoe haldamiseks.

7.
Juhul, kui Klient tellib uudiskirja (Newsletter), oma e-posti aadressile Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. saadab elektroonilisi sõnumeid, mis sisaldavad kaubanduslikku teavet veebipoes saadaolevate kampaaniate ja uute toodete kohta.

8.
Kui Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. edastab isikuandmeid volitatud riigiasutustele, eelkõige prokuratuuri organisatsiooniüksustele, politseile, isikuandmete kaitse ameti presidendile, konkurentsi- ja tarbijakaitseameti presidendile või elektroonilise side büroo presidendile .

9.

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. Poe veebisaidil pakub see sotsiaalvõrgustiku facebook.com (administraator Facebook Ireland asub Iirimaal), edaspidi: Facebook, pistikprogrammi "Meeldib". "Meeldib" pistikprogrammi kaudu kogub Facebook teavet Kliendi seadme kohta, st: operatsioonisüsteem, riistvara ja tarkvara versioonid, aku kulu, signaali tugevus, vaba mälu, brauseri tüüp, rakenduste ja failide nimed ja tüübid ning installitud pluginad. Lisaks kogub Facebook teavet seadmetega seotud tegevuste ja käitumise kohta, näiteks selle kohta, kas aken on esiplaanil või taustal avatud, või teavet hiire liigutuste kohta, mis aitavad inimesi robotitest eristada, kordumatuid identifikaatoreid, seadme identifikaatoreid ja muid identifikaatoreid, nt. mängud. , Kliendi kasutatavad rakendused või kontod, pere seadme identifikaatorid (või muud Facebooki toodetele ainulaadsed identifikaatorid, mis on seotud sama seadme või kontoga). Facebook kogub teavet, st: seadme signaale, sh bluetooth signaale ja teavet läheduses asuvate Wi-Fi pääsupunktide, majakate ja mobiilsidevõrkude saatjate kohta, seadme seadete andmeid, sealhulgas teavet, mis kliendi nõusolekul hangitakse tema poolt lubatud seadme seaded, nt juurdepääs Kliendi GPS-asukohale, kaamerale või fotodele. Võrkude ja ühenduste osas kogub Facebook teavet, st: kliendi kasutatava mobiilsideoperaatori või Interneti-teenuse pakkuja nime, keelt, ajavööndit, mobiiltelefoni numbrit, IP-aadressi, ühenduse kiirust ja mõnel juhul teavet ka muu kohta. läheduses olevad seadmed või kliendi võrgus.

Kui klient sirvib Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kasutab veebilehitsejat, mille osana on ta oma Facebooki kasutajakontole sisse logitud, "Meeldib" pistik saadab Facebookile infot Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o .. Facebooki poolt hangitud andmed hõlmavad Facebooki kasutajatunnust (teatud ainult Facebookile), külastatud veebisaiti, kuupäeva ja kellaaega ning ülalnimetatud andmeid. Facebooki andmete kogumise eesmärk on kasutada saadud teavet Facebookis esitatava sisu isikupärastamiseks ja Facebooki pakutavate teenuste täiustamiseks. Kui klient kasutab lisaks Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. Facebook salvestab selle tegevuse kliendi eelistatud sisuna.

Kui klient sirvib Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kasutab veebilehitsejat, mille osana ta ei ole oma Facebooki kontole sisse logitud või tal puudub Facebooki konto, siis saadab "Meeldib" pistikprogramm Facebookile infot külastatud lehe, külastuse kuupäeva ja kellaaja ning viidatud andmete kohta. eespool. Facebooki andmete kogumise eesmärk on Facebooki pakutavate teenuste täiustamine.

§ 3 Küpsiste mehhanism, IP-aadress

1.
Veebipood kasutab väikeseid faile, mida nimetatakse küpsisteks. Need on salvestanud Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. Veebipoodi külastava isiku lõppseadmes, kui veebilehitseja seda võimaldab. Küpsisefail sisaldab tavaliselt domeeni nime, millest see pärineb, selle "aegumisaega" ja individuaalset, juhuslikult valitud numbrit, mis seda faili identifitseerib. Seda tüüpi faili abil kogutud teave aitab kohandada Sp.z o.o. pakutavaid tooteid vastavalt külastajate individuaalsed eelistused ja tegelikud vajadused Veebipood Need võimaldavad koostada ka üldist statistikat Veebipoes esitletavate toodete külastuste kohta.

2.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kasutab kahte tüüpi küpsiseid:

ja)
Seansiküpsised: pärast brauseri seansi lõppu või arvuti väljalülitamist kustutatakse salvestatud teave seadme mälust. Seansiküpsiste mehhanism ei võimalda koguda klientide arvutitest isikuandmeid ega konfidentsiaalset teavet.

b)
Püsiküpsised: need salvestatakse Kliendi lõppseadme mällu ja jäävad sinna kuni kustutamiseni või aegumiseni. Püsiküpsiste mehhanism ei võimalda koguda klientide arvutist isikuandmeid ega konfidentsiaalset teavet.

3.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kasutab enda küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

ja)
Kliendi autentimine Veebipoes ja Kliendi seansi tagamine Veebipoes (pärast sisselogimist), tänu millele ei pea Klient igal Veebipoe alamlehel uuesti sisselogimist ja parooli sisestama;

b)
analüüsid ja uuringud ning auditooriumi auditeerimine ning eelkõige anonüümse statistika loomine, mis aitab mõista, kuidas Kliendid Poe Veebilehte kasutavad, mis võimaldab parandada selle struktuuri ja sisu.

4.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kasutab väliseid küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

ja)
arvamuste esitamine Poe veebisaitidel, mis laaditakse alla väliselt veebisaidilt ceneo.pl (väline küpsiste administraator: Ceneo.pl sp.z o.o.asub Poznańis);


5.
Küpsiste mehhanism on Veebipoe Klientide arvutitele ohutu. Eelkõige ei ole võimalik viirustel või muul soovimatul tarkvaral või pahatahtlikul tarkvaral sellisel viisil siseneda Klientide arvutitesse. Siiski on klientidel võimalus oma brauserites küpsiste juurdepääsu arvutitele piirata või keelata. Kui kasutate seda võimalust, on Veebipoe kasutamine võimalik, välja arvatud funktsioonid, mis oma olemuselt nõuavad küpsiseid.

6.
Allpool tutvustame, kuidas saate muuta populaarsete veebibrauserite seadeid küpsiste kasutamisel:

ja)
Internet Exploreri brauser;

b)
Microsoft EDGE brauser;

c)
brauser Mozilla Firefox;

d)
Chrome'i brauser;
e)
Safari brauser;
f)
Opera brauser.

7.

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. võib koguda klientide IP-aadresse. IP-aadress on number, mille Interneti-teenuse pakkuja on Interneti-poe külastaja arvutile määranud. IP-number võimaldab teil pääseda Internetti. Enamasti määratakse see arvutile dünaamiliselt, st see muutub iga kord, kui loote Interneti-ühenduse. IP-aadressi kasutab Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. serveri tehniliste probleemide diagnoosimisel, statistiliste analüüside loomisel (nt määrates, millistest piirkondadest registreerime enim külastusi), mis on kasulik veebipoe haldamisel ja täiustamisel, samuti turvalisuse huvides ja võimalike soovimatute automaatsete programmide tuvastamiseks vaatamiseks sisu, mis koormab serveri veebipoodi.

8.
Veebipood sisaldab linke ja viiteid teistele veebisaitidele. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ei vastuta neile kohaldatavate privaatsuskaitsereeglite eest.

§ 4 Andmesubjektide õigused

1.
Nõusoleku tagasivõtmise õigus – õiguslik alus: art. 7 sek. 3 GDPR.

ja)
Kliendil on õigus tagasi võtta Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o..

b)
Nõusoleku tagasivõtmine jõustub nõusoleku tagasivõtmise hetkest.

c)
Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta ettevõtte Gilbertson & Page EuropeSp teostatavat töötlemist. z o.o. vastavalt seadusele enne selle tühistamist.

d)
Nõusoleku tagasivõtmine ei too Kliendile kaasa negatiivseid tagajärgi, kuid see võib takistada teenuste või funktsioonide edasist kasutamist, mis vastavalt Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. saab tunnistada ainult nõusolekul.

2.
Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele – õiguslik alus: art. 21 GDPR.

ja)
Kliendil on igal ajal õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profiilide koostamisele, kui Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. töötleb oma andmeid õigustatud huvi alusel, nt Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o., Veebipoe üksikute funktsioonide kasutamise statistika pidamine ja Veebipoe kasutamise hõlbustamine, samuti rahuloluküsitlus.

b)
Tooteid või teenuseid puudutavate turundusteadete saamisest e-kirja vormis loobumine tähendab Kliendi vastuväidet oma isikuandmete töötlemisele, sealhulgas nendel eesmärkidel profileerimisele.

c)
Kui Kliendi vastuväide osutub põhjendatuks ja Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ei oma isikuandmete töötlemiseks muud õiguslikku alust, kustutatakse Kliendi isikuandmed, mille töötlemiseks Klient on esitanud vastuväite.

3.
Õigus andmete kustutamisele ("õigus olla unustatud") – õiguslik alus: art. 17 GDPR.

ja)
Kliendil on õigus nõuda kõigi või osade isikuandmete kustutamist.

b)
Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui:

ja.
isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi;

b.
ta võttis tagasi konkreetse nõusoleku osas, mil määral tema nõusoleku alusel isikuandmeid töödeldi;

c.
ta oli vastu oma andmete kasutamisele turunduseesmärkidel;

d.
isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult;

e.
isikuandmed tuleb eemaldada, et täita liidu õiguses või selle liikmesriigi õiguses sätestatud juriidilist kohustust, mille suhtes Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. allub;

f.
isikuandmeid on kogutud seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega.

c)
Vaatamata taotlusele kustutada isikuandmed seoses vastuväite esitamise või nõusoleku tagasivõtmisega, on Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. võib säilitada teatud isikuandmeid ulatuses, mille töötlemine on vajalik nõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, samuti õigusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist ELi õiguse või liikmesriigi õiguse alusel, mille suhtes Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o .. See kehtib eelkõige isikuandmete kohta, sealhulgas: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, milliseid andmeid säilitatakse Gilbertson & Page EuropeSp kasutamisega seotud kaebuste ja nõuete käsitlemiseks. z o.o. või lisaks elukoha aadress / kirjavahetuse aadress, tellimuse number, milliseid andmeid säilitatakse sõlmitud müügilepingute või teenuste osutamisega seotud kaebuste ja pretensioonide läbivaatamiseks.

4.
Õigus piirata andmetöötlust – õiguslik alus: art. 18 GDPR.

ja)
Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist. Taotluse esitamine kuni selle läbivaatamiseni takistab teatud funktsioonide või teenuste kasutamist, mille kasutamisega kaasneb päringuga hõlmatud andmete töötlemine. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. see ei saada mingeid sõnumeid, sealhulgas turundussõnumeid.

b)
Kliendil on õigus nõuda isikuandmete kasutamise piiramist järgmistel juhtudel:

ja.
kui ta kahtleb oma isikuandmete õigsuses – siis Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. piirab nende kasutamist andmete õigsuse kontrollimiseks vajaliku aja jooksul, kuid mitte kauemaks kui 7 päevaks;

b.
kui andmete töötlemine on ebaseaduslik ja andmete kustutamise asemel taotleb Klient nende kasutamise piiramist;

c.
kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või kasutati, kuid Kliendil on neid vaja nõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

d.
kui ta on esitanud vastuväite oma andmete kasutamisele - siis piirang kehtib aja jooksul, mis on vajalik selleks, et kaaluda, kas eriolukorrast tulenevalt kaalub kliendi huvide, õiguste ja vabaduste kaitse üles huvid, mida Haldaja täidab kliendi isikuandmete töötlemine.

5.
Õigus andmetele juurdepääsuks – õiguslik alus: art. 15 GDPR.

ja)
Kliendil on õigus saada Haldajalt kinnitus, kas ta töötleb isikuandmeid ning sellisel juhul on Kliendil õigus:

ja.
juurdepääs oma isikuandmetele;

b.
saada teavet töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete kategooriate, nende andmete saajate või saajate kategooriate, Kliendi andmete kavandatava säilitamise perioodi või selle perioodi määramise kriteeriumide kohta (kui planeeritavat perioodi ei ole võimalik määrata andmetöötluse kohta), Kliendi GDPR-ist tulenevate õiguste ja järelevalveasutusele kaebuse esitamise õiguse kohta, nende andmete allika, automatiseeritud otsuste tegemise, sh profileerimise ning sellega seoses rakendatavate turvameetmete kohta. nende andmete edastamisega väljapoole Euroopa Liitu;

c.
saada koopia oma isikuandmetest.

6.
Õigus andmete parandamisele – õiguslik alus: art. 16 GDPR.

ja)
Kliendil on õigus nõuda Haldajalt oma ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist. Andmesubjektil on töötlemise eesmärke arvestades õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sh täiendava avalduse esitamisega, suunates päringu e-posti aadressile vastavalt Privaatsuspoliitika §6-le.

7.
Õigus andmete teisaldatavusele – õiguslik alus: art. 20 GDPR.

ja)
Kliendil on õigus saada oma isikuandmeid, mille ta Haldajale esitas, ning seejärel saata need teisele enda valitud isikuandmete haldurile. Samuti on kliendil õigus nõuda, et Haldaja saadaks isikuandmed otse sellisele haldajale, kui see on tehniliselt võimalik. Sellisel juhul saadab Haldaja Kliendi isikuandmed csv-failina, mis on üldkasutatav, masinloetav formaat, mis võimaldab saadud andmed saata teisele isikuandmete haldurile.

8.
Juhul, kui Klient soovib ülalnimetatud õigusi kasutada, on Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. täidab taotluse või keeldub seda täitmast viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast selle saamist. Kui aga – päringu keerukuse või taotluste arvu tõttu – Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ei suuda taotlust ühe kuu jooksul täita, täidab selle järgmise kahe kuu jooksul, teavitades Klienti ette ühe kuu jooksul taotluse saamisest - tähtaja kavandatavast pikendamisest ja selle põhjustest.

9.
Klient võib esitada Haldajale kaebusi, päringuid ja taotlusi oma isikuandmete töötlemise ja oma õiguste teostamise kohta.

10.
Kliendil on õigus nõuda Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. esitama koopiad lepingu tüüptingimustest, suunates päringu Privaatsuspoliitika §6 näidatud viisil.

11.
Kliendil on õigus esitada isikuandmete kaitse büroo presidendile kaebus tema isikuandmete kaitse õiguste või muude GDPR-ga antud õiguste rikkumise kohta.
§ 5 Turvahaldus – parool

1.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. tagab klientidele isikuandmete edastamisel ja Veebilehel Kliendikontole sisselogimisel turvalise ja krüpteeritud ühenduse. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kasutab SSL-sertifikaati, mille on välja andnud üks maailma juhtivaid ettevõtteid Interneti kaudu saadetavate andmete turvalisuse ja krüptimise valdkonnas.

2.
Juhul, kui Veebipoes kontot omav Klient on juurdepääsuparooli mingil viisil kaotanud, võimaldab Veebipood genereerida uue parooli. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. parooli meeldetuletust ei saada. Parool salvestatakse krüpteeritud kujul viisil, mis takistab selle lugemist. Uue parooli genereerimiseks palume sisestada oma e-posti aadress lingi "Unustasin parooli" all olevas vormis, mis on veebipoes kontole sisselogimise vormi kõrval. Registreerimisel antud või kontoprofiili viimasel muudatusel salvestatud e-posti aadressile saab Klient e-kirja, mis sisaldab ümbersuunamist poe veebisaidil olevale spetsiaalsele vormile, kus Klient saab määrata uus salasõna.

3.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ei saada kunagi kirjavahetust, sealhulgas elektroonilist kirjavahetust sisselogimisandmete, eelkõige Kliendi konto juurdepääsuparooli esitamise taotlusega.
§ 6 Privaatsuspoliitika muudatused

1.
Privaatsuspoliitika võib muutuda, mille kohta Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. teavitab kliente 7 päeva ette.

2.
Kõik privaatsuspoliitikaga seotud küsimused palume saata järgmisele aadressile: info@gilpa.eu

3.
Viimase muudatuse kuupäev: 02.05.2021

eesti