Hüvitiste poliitika

Tagastab:

Palume kaubad tagastada järgmisele aadressile:

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. (VGL Group Magazine)

ul. Kontenerowa 21

80-601 Gdańsk

Müügilepingu sõlminud Tarbijast Klient võib sellest põhjust avaldamata 14 päeva jooksul taganeda.

Müügilepingust taganemise tähtaeg algab hetkest, mil Klient saab Kauba enda valdusesse

Klient võib Müügilepingust taganeda, esitades Müüjale taganemisavalduse. Deklaratsiooni saab esitada e-kirja kujul, mis saadetakse aadressile info@gilpa.eu. Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse saatmisest enne selle aegumist

Müügilepingust taganemise korral loetakse see tühiseks.

Müüja on kohustatud viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates Kliendi Müügilepingust taganemise avalduse kättesaamise päevast, tagastama kõik tema poolt tehtud maksed, sealhulgas Kauba Kliendile kohaletoimetamise kulu. Müüja võib Kliendilt saadud maksete hüvitamist kinni pidada kuni Kauba tagastamiseni või kuni Klient on esitanud tõendi Kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Kui taganemisõigust kasutav Klient valis Kauba kohaletoimetamise viisi, mis on muu kui Müüja pakutud odavaim tavaline Kohaletoimetamise viis, ei ole Müüja kohustatud Kliendile hüvitama tema poolt tekitatud lisakulusid.

Klient on kohustatud Kauba Müüjale tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates Müügilepingust taganemise päevast. Tähtajast kinnipidamiseks piisab Kauba tagastamisest Müüja aadressile enne tähtaega.

Taganemise korral kannab Klient ainult Kauba tagastamise otsesed kulud.

eesti