Teenuse osutamise tingimused

VEEBIPOE TINGIMUSED

1.

Need eeskirjad määratlevad Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. asub Gdynias veebipoe gilpa.es (edaspidi: "veebipood") kaudu ning täpsustab Gilbertson & Page EuropeSp. pakkumise tingimusi. z o.o. Gdynias, tasuta teenused elektroonilisel teel.

§ 1 Mõisted

1.

Tööpäevad – nädalapäevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.

2.

Tarnimine – Tellimuses märgitud Kauba tegelik toimetamine Müüja poolt Tarnija kaudu Kliendile.

3.

Tarnija – tähendab kullerfirmat, kellega Müüja teeb Kauba kohaletoimetamisel koostööd.

4.

Parool – tähendab Kliendi poolt Veebipoes registreerumisel valitud tähtede, numbrite või muude märkide jada, mida kasutatakse Veebipoes Kliendikontole juurdepääsu tagamiseks.

5.

Klient – ​​üksus, kellele võib vastavalt Reglemendile ja õigusnormidele osutada elektroonilisi teenuseid või kellega võib sõlmida Müügilepingu.

6.

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb ettevõtjaga õigustehingu, mis ei ole otseselt seotud tema äri- või kutsetegevusega.

7.

Kliendikonto – iga Kliendi jaoks individuaalne paneel, mille Müüja käivitab tema nimel pärast seda, kui Klient on registreerinud ja sõlminud Kliendikonto teenuse osutamise lepingu.

8.

Ettevõtja - on füüsiline isik, juriidiline isik või organisatsiooniüksus, kes ei ole juriidiline isik, kellele seadus annab teovõime, kes teostab oma nimel äri- või kutsetegevust ning sooritab oma äri- või kutsetegevusega otseselt seotud õigustehingut.

9.

Tarbijaõigustega ettevõtja – füüsiline isik, kes sõlmib tema äritegevusega otseselt seotud Müügilepingu, kui müügilepingu sisust nähtub, et sellel ei ole selle Ettevõtja jaoks ametialast iseloomu, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse esemest. , tehtud kättesaadavaks keskregistri ja majandustegevuse teabe sätete alusel.

10.

Määrused – tähendab neid määrusi.

11.

Registreerumine – Reeglites sätestatud viisil teostatud tegelik toiming, mis on vajalik Kliendile Veebipoe kõigi funktsioonide kasutamiseks.

12.

Müüja – tähendab Gilbertson & Page Europę Sp. z o.o. peakorteriga Gdynias (81-372), ul. Świętojańska 36/1, NIP: 5862365742, REGON: 388268302, kantud Gdański Gdańsk-Północi ringkonnakohtu peetavasse ettevõtjate registrisse, riikliku kohturegistri 8. ärijaoskond numbriga KRS 0000886102 ; e-post: info@gilpa.eu, mis on ka veebipoe omanik.

BDO number - 000525943.

13.

Kaupluse Veebileht – tähendab veebisaite, kus Müüja veebipoodi haldab ja mis toimivad domeenis www.tricolor.pl.

14.

Kaup – tähendab Müüja poolt Kaupluse Veebilehe kaudu esitletud toodet, mis võib olla Müügilepingu esemeks.

15.

Püsiv andmekandja – materjal või tööriist, mis võimaldab Kliendil või Müüjal talle isiklikult adresseeritud teavet talletada viisil, mis võimaldab tulevikus juurdepääsu teabele aja jooksul, mis vastab selle teabe kasutamise eesmärgile ja mis võimaldab salvestatud teave taastatakse muutmata kujul.

16.

Müügileping - tähendab Kliendi ja Müüja vahel distantsilt, Tingimustes sätestatud tingimustel sõlmitud müügilepingut.

§ 2 Veebipoe üldsätted ja kasutamine

1.
Kõik õigused veebipoele, sealhulgas varalised autoriõigused, intellektuaalomandi õigused selle nimele, Interneti-domeenile, poe veebisaidile, samuti Poe veebisaidile postitatud mustritele, vormidele, logodele (välja arvatud veebisaidil esitatud logod ja fotod ) Kaupade, mille autoriõigused kuuluvad kolmandatele isikutele) esitlemise eesmärgil laduda, kuuluvad Müüjale ja nende kasutamine võib toimuda ainult Tingimustes ettenähtud viisil ja kooskõlas Müüja kirjalikul nõusolekul. .

2.
Müüja teeb kõik endast oleneva, et Veebipoe kasutamine oleks võimalik internetikasutajatele kõigi populaarsete veebilehitsejate, operatsioonisüsteemide, seadmetüüpide ja Interneti-ühenduste tüüpide kasutamisel. Poe veebisaidi kasutamist võimaldavateks tehnilisteks miinimumnõueteks on veebibrauser, millel on vähemalt Internet Explorer 11 või Chrome 66 või FireFox 60 või Opera 53 või Safari 5 või uuem, Javascriptiga lubatud, "küpsiseid" aktsepteeriv ja internetiühendus o a läbilaskevõime vähemalt 256 kbit/s. Poe veebisait on optimeeritud minimaalse ekraani eraldusvõime jaoks 1024x768 pikslit.

3.
Müüja kasutab "küpsiste" mehhanismi, mis salvestatakse Müüja serveri poolt Kliendi lõppseadme kõvakettale, kui Kliendid kasutavad Poe Veebilehte. "Küpsiste" kasutamine on suunatud Kaupluse Veebilehe korrektsele toimimisele Klientide lõppseadmetes. See mehhanism ei hävita Kliendi lõppseadet ega muuda Kliendi lõppseadmete konfiguratsiooni ega nendele seadmetele installitud tarkvara. Iga klient võib keelata "küpsiste" mehhanismi oma lõppseadme veebibrauseris. Müüja märgib, et "küpsiste" keelamine võib siiski tekitada raskusi või takistada Poe Veebilehe kasutamist.

4.
Poe Veebilehe kaudu Veebipoes tellimuse vormistamiseks ja Poe Veebilehe kaudu elektrooniliselt osutatavate teenuste kasutamiseks on vajalik, et Kliendil oleks aktiivne e-posti konto.

5.

Kliendil on keelatud pakkuda ebaseaduslikku sisu ja Kliendi poolt kasutada Veebipoe, Poe Veebilehte või Müüja tasuta teenuseid viisil, mis on vastuolus seadusega, sündsusega või rikub kolmandate isikute isiklikke õigusi.

6.
Müüja teatab, et Interneti avalikkuse ja elektrooniliste teenuste kasutamisega võib kaasneda oht, et kõrvalised isikud saavad kliendiandmeid hankida ja muuta, mistõttu peaksid kliendid kasutama vastavaid tehnilisi abinõusid eelnimetatud riskide minimeerimiseks. Eelkõige peaksid nad kasutama viirusetõrjeprogramme ja programme, mis kaitsevad Interneti-kasutajate identiteeti. Müüja ei nõua Kliendilt kunagi, et ta annaks talle parooli mingil kujul.

7.
Veebipoe ressursse ja funktsioone ei ole lubatud kasutada Kliendi äritegevuseks, mis rikuks Müüja huve, s.o teise ettevõtja või toote reklaamitegevuseks; tegevus, mis seisneb Müüja tegevusega mitteseotud sisu postitamises; tegevus, mis seisneb vale või eksitava sisu postitamises.
§ 3 Registreerimine

1.
Kliendikonto loomiseks on Kliendil kohustus teha tasuta Registreerumine.

2.
Veebipoes tellimuse vormistamiseks registreerumine ei ole vajalik.

3.
Registreerumiseks peab Klient täitma Müüja poolt Poe Veebilehel esitatud registreerimisvormi ja saatma täidetud registreerimisvormi elektrooniliselt Müüjale, valides registreerimisvormis vastava funktsiooni. Registreerimisel määrab Klient individuaalse Parooli.

4.
Kliendil on võimalus registreeruda ka oma facebook.com kasutajakonto kaudu. Kliendikonto loomine toimub spetsiaalse ümbersuunamisega Veebipoest facebook.com veebisaidile, kus Kliendil palutakse sisestada kasutajanimi ja parool, mis tal on facebook.com kasutajakonto jaoks. Pärast facebook.com-is autoriseerimist suunatakse Klient tagasi Veebipoodi, kus Kliendikonto luuakse, koos lingiga facebook.com-i kasutajakontole. Müüja ei registreeri ega salvesta facebook.com kasutajanime ja selle parooli.

5.
Kliendil on võimalus registreeruda ka oma google.com kasutajakonto kaudu. Kliendikonto loomine toimub spetsiaalse ümbersuunamise teel Veebipoest veebisaidile google.com, kus Kliendil palutakse sisestada kasutajanimi ja parool, mis tal on google.com kasutajakonto jaoks. Pärast saidil google.com autoriseerimist suunatakse Klient tagasi veebipoodi, kus Kliendikonto luuakse, koos lingiga kasutaja kontole saidil google.com. Müüja ei registreeri ega salvesta google.com-i kasutajanime ja parooli.

6.
Registreerimisvormi täitmisel on Kliendil võimalus tutvuda Tingimustega, nõustudes selle sisuga, märkides vormil vastava välja.

7.
Registreerimisel võib Klient vabatahtlikult anda nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel, märkides registreerimisvormis vastava kasti. Sel juhul teavitab Müüja selgelt Kliendi isikuandmete kogumise eesmärgist, samuti nende andmete teadaolevatest või eeldatavatest adressaatidest.

8.
Kliendi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel ei sea tingimuseks võimalust sõlmida Müüjaga leping Kliendikonto teenuse osutamiseks elektroonilisel teel. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, esitades Müüjale vastava Kliendi avalduse. Väljavõtte võib saata näiteks e-posti teel Müüja aadressile.

9.
Pärast täidetud registreerimisvormi esitamist saab Klient koheselt registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile Müüja poolt registreerimiskinnituse. Käesoleval hetkel sõlmitakse leping Kliendikonto teenuse elektrooniliseks osutamiseks ning Kliendil on võimalus pääseda ligi Kliendikontole ja teha muudatusi Registreerimisel esitatud andmetes.
§ 4 korraldused

1.
Kaupluse Veebilehel sisalduv teave ei kujuta endast Müüja pakkumist tsiviilseadustiku tähenduses, vaid üksnes üleskutse Klientidele esitada pakkumisi Müügilepingu sõlmimiseks.

2.
Klient saab Veebipoes tellimusi esitada Veebipoe Veebilehe kaudu 7 päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas.

3.
Kaupluse Veebilehe kaudu tellimuse esitav klient vormistab tellimuse, valides teda huvitavad kaubad. Kaubad lisatakse tellimusele, valides Poe Veebilehel esitatud Kauba all oleva nupu "LISA KORVI". Pärast kogu tellimuse vormistamist ning kohaletoimetamise viisi ja makseviisi märkimist „OSTUKORV” esitab Klient tellimuse, saates Müüjale tellimuse vormi, valides Poe Veebilehel nupu „Telli ja maksa“. Iga kord enne tellimuse saatmist Müüjale teavitatakse Klienti valitud Kauba ja kohaletoimetamise koguhinnast, samuti kõikidest lisakuludest, mida ta on kohustatud tegema seoses Müügilepinguga.

4.
Tellimust esitades esitab Klient Müüjale pakkumise tellimuse esemeks oleva Kauba müügilepingu sõlmimiseks.

5.
Pärast tellimuse vormistamist saadab Müüja Kliendi poolt märgitud e-posti aadressile kinnituse selle esitamise kohta.

6.
Seejärel saadab Müüja peale tellimuse kinnitamist Kliendi poolt antud e-posti aadressile info tellimuse vastuvõtmise kohta. Teave tellimuse täitmiseks võtmise kohta on Müüja §4 lg. 4 ja selle kättesaamisel Kliendi poolt sõlmitakse Müügileping.

7.
Pärast Müügilepingu sõlmimist kinnitab Müüja Kliendile oma tingimused, saates need püsival andmekandjal Kliendi e-posti aadressile või kirjalikult Kliendi poolt Registreerimisel või tellimuse vormistamisel antud aadressil.
§ 5 Maksed

1.
Poe Veebilehel antud Toote juurde paigutatud hinnad on brutohinnad ning ei sisalda informatsiooni Tarnekulude ja muude kulude kohta, mida Klient on kohustatud kandma seoses Müügilepinguga, mille kohta Klient saab tasuda. teavitada Tarneviisi valimisel ja tellimuse vormistamisel.

2.
Klient saab tellitud Kauba eest valida järgmisi makseviise:

ja)
pangaülekanne Müüja arvelduskontole (sel juhul võetakse tellimust menetlema pärast seda, kui Müüja saadab Kliendile kinnituse tellimuse vastuvõtmise kohta ja pärast raha laekumist Müüja pangakontole);

b)
pangaülekanne välise maksesüsteemi PayU kaudu, mida haldab PayU S.A. asukohaga Poznań (sel juhul algab tellimuse täitmine pärast seda, kui Müüja saadab Kliendile kinnituse tellimuse vastuvõtmise kohta ja pärast seda, kui Müüja on saanud PayU süsteemist teabe Kliendi tasumise kohta);

c)
sularahas, tasumine Tarnija poolt Tarne sooritamisel (sel juhul algab tellimuse täitmine pärast seda, kui Müüja saadab Kliendile tellimuse kinnituse).

3.
Tellimuse eest tuleb kliendil tasuda sõlmitud Müügilepingust tulenevas summas 7 Tööpäeva jooksul, kui ta valis ettemaksu vormi.

4.
Kliendi poolt makse §5 lõikes nimetatud tähtaja jooksul tasumata jätmisel. Tingimuste 3 kohaselt määrab Müüja Kliendile makse sooritamiseks täiendava tähtaja ning teavitab sellest Klienti püsival andmekandjal. Täiendava maksetähtaja info sisaldab ka infot, et pärast selle tähtaja möödumist taganeb Müüja Müügilepingust. Teise maksetähtaja ebaefektiivsel möödumisel saadab Müüja Kliendile püsival andmekandjal lepingust taganemise deklaratsiooni vastavalt art. Tsiviilseadustiku artikkel 491.

§ 6 Kättetoimetamine

1.
Müüja viib kohaletoimetamise läbi Poola Vabariigi territooriumil.

2.
Müüja on kohustatud Müügilepingu esemeks oleva Kauba tarnima ilma puudusteta.

3.
Müüja avaldab Poe Veebilehel teabe tellimuse kohaletoimetamiseks ja täitmiseks vajalike Tööpäevade arvu kohta.

4.
Kaupluse Veebilehel märgitud kohaletoimetamise ja tellimuse täitmise kuupäev arvestatakse Tööpäevades vastavalt §5 lõikele. 2 määrustiku.

5.
Tellitud Kaubad toimetatakse Kliendini Tarnija kaudu tellimuse vormis märgitud aadressile.

6.
Kauba Kliendile saatmise päeval saadetakse Kliendi e-posti aadressile müüja poolt saadetist kinnitav teave.

7.
Klient on kohustatud üleantud paki õigeaegselt ja antud liiki paki puhul vastuvõetaval viisil üle vaatama. Saadetise kaotsimineku või kahjustumise korral on Kliendil õigus nõuda Tarnija töötajalt vastava protokolli koostamist.

8.
Müüja lisab Tarne esemeks olevale saadetisele vastavalt Kliendi soovile tarnitud Kauba kohta kviitungi või käibemaksuarve.

Käibemaksu arve saamiseks peaks klient ostu sooritamisel deklareerima, et ta ostab Kauba ettevõtja (maksumaksjana). Ülaltoodud deklaratsioon esitatakse tellimusvormil vastava välja märkimisega, enne tellimuse saatmist Müüjale.

9.
Kliendi puudumisel tema poolt tellimuse esitamisel Tarneaadressina märgitud aadressil, jätab Tarnija töötaja teatise või üritab telefoni teel ühendust võtta, et määrata kindlaks, millal Kliendi kohaloleku kuupäev. Tarnija poolt tellitud Kauba Veebipoodi tagastamise korral võtab Müüja Kliendiga ühendust e-posti või telefoni teel, leppides Kliendiga uuesti kokku kohaletoimetamise kuupäeva ja maksumuse.
§ 7 Garantii

1.
Müüja tagab Kauba kohaletoimetamise füüsiliste ja juriidiliste puudusteta. Müüja vastutab kliendi ees, kui tootel on füüsiline või juriidiline puudus (garantii).

2.

Kui Tootel on defekt, võib klient:

ja)
esitama hinna alandamise või müügilepingust taganemise avalduse, välja arvatud juhul, kui Müüja asendab viivitamata ja ilma Kliendile liigseid ebamugavusi tekitamata puudusega Toote puudusteta Tootega või kõrvaldab puuduse.

See piirang ei kehti juhul, kui Toode on Müüja poolt juba välja vahetatud või parandatud või Müüja ei ole täitnud kohustust Toode asendada defektideta või puudused kõrvaldada. Klient võib Müüja pakutud puuduse kõrvaldamise asemel nõuda Toote asendamist puudusteta Toote vastu või Toote asendamise asemel nõuda puuduse kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui kauba kohaletoomine on võimatu. Toode on Kliendi valitud viisil lepingule vastav või nõuaks ülemääraseid kulutusi võrreldes Müüja pakutud meetodiga. Kulude ületamise hindamisel võetakse arvesse Toote puudusteta väärtust, puuduse liiki ja olulisust ning ebamugavusi, millega Klient muidu kokku puutuks.

b)
nõuda defektse Toote asendamist defektideta Tootega või puuduse kõrvaldamist. Müüja on kohustatud defektiga Toote asendama puudusteta Tootega või kõrvaldama puuduse mõistliku aja jooksul ilma Kliendile liigseid ebamugavusi tekitamata.

Müüja võib keelduda Kliendi soovi rahuldamast, kui puudusega Kauba Müügilepinguga vastavusse viimine Kliendi valitud viisil ei ole võimalik või nõuaks ülemääraseid kulutusi võrreldes teise võimaliku Müügilepingu täitmise viisiga. Remondi või asendamise kulud kannab Müüja.

3.
Garantiiõigusi teostav klient on kohustatud puudusega kauba toimetama Müüja aadressile. Tarbijast Kliendi ja Tarbijaõigusi omava ettevõtja puhul katab kohaletoimetamise kulu Müüja.

4.
Müüja vastutab garantii alusel füüsilise defekti ilmnemisel kahe aasta jooksul Kauba Kliendile üleandmisest. Nõue puuduse kõrvaldamiseks või Toote asendamiseks puudusteta Tootega aegub ühe aasta möödudes, kuid see tähtaeg ei või lõppeda enne esimeses lauses märgitud tähtaja möödumist. Selle perioodi jooksul võib Klient Müügilepingust taganeda või esitada hinna alandamise deklaratsiooni Kauba puuduse tõttu. Kui Klient soovis Toote asendamist puudusteta Toote vastu või puuduse kõrvaldamist, algab Müügilepingust taganemise või hinna alandamise avalduse esitamise tähtaeg Toote asendamise või puuduse kõrvaldamise tähtaja ebaefektiivsest möödumisest. .

5.
Kõik Kauba või Müügilepingu täitmisega seotud pretensioonid võib Klient saata kirjalikult Müüja aadressile.

6.
Müüja vastab Kliendi esitatud Kauba pretensioonile või Müügilepingu täitmisega seotud pretensioonile 14 päeva jooksul kaebust sisaldava päringu päevast arvates.

7.

Klient võib esitada müüjale pretensiooni seoses müüja poolt elektrooniliselt pakutavate tasuta teenuste kasutamisega. Kaebuse võib esitada elektroonilisel kujul ja saata aadressile info@tricolor.pl. Klient peab kaebusele lisama probleemi kirjelduse. Müüja vaatab kaebuse läbi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ja esitab Kliendile vastuse.

8.
Müüja ei kasuta tarbijavaidluste kohtuvälisel lahendamisel 23.09.2016 seaduses viidatud vaidluste kohtuvälist lahendamist.
§ 8 Müügilepingust taganemine

1.
Müügilepingu sõlminud Tarbijast Klient ja Tarbijaõigustega ettevõtja võivad sellest põhjust avaldamata 14 päeva jooksul taganeda.

2.
Müügilepingust taganemise periood algab hetkest, kui Kauba võtab üle Tarbija, Tarbija õigustega ettevõtja või tema määratud kolmas isik peale vedaja.

3.

Tarbija ja tarbijaõigusi omav ettevõtja võivad Müügilepingust taganeda, esitades Müüjale taganemisavalduse. Selle deklaratsiooni võib esitada näiteks kirjalikult müüja aadressil, st: TRICOLOR Sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 14 (81-575), Gdynia või e-posti teel müüja aadressile, st info@tricolor.pl. Deklaratsiooni võib esitada ankeedil, mille näidise pani Müüja üles Kaupluse Veebilehele järgmisel aadressil: Taganemisavaldus. Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse saatmisest enne selle aegumist.

4.
Tarbija ja tarbijaõigusi omav ettevõtja võivad Lepingust taganeda, esitades Müüjale taganemisavalduse veebilehel oleva vormi kaudu: Elektrooniline taganemisavaldus. Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse saatmisest enne selle aegumist. Müüja kinnitab Tarbijale ja Tarbijaõigustega Ettevõtjatele viivitamatult veebilehe kaudu esitatud vormi kättesaamist.

5.
Müügilepingust taganemise korral loetakse see tühiseks.

6.
Kui Tarbija või tarbijaõigusi omav ettevõtja esitas Müügilepingust taganemise avalduse enne, kui Müüja tema pakkumise vastu võttis, kaotab pakkumine kehtivuse.

7.
Müüja on kohustatud viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates Tarbija või ettevõtja müügilepingust taganemise avalduse kättesaamise päevast, tagastama kõik tema poolt tehtud maksed, sealhulgas Kauba Tarbijale kohaletoimetamise kulu. või Tarbija õigustega ettevõtja. Müüja võib Tarbijalt või Tarbijaõigustega Ettevõtjalt saadud maksete hüvitamist kinni pidada kuni Kauba tagastamiseni või kuni Tarbija või Tarbijaõigustega ettevõtjad esitavad tõendi Kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

8.
Kui Tarbija või taganemisõigust teostav Tarbija õigusi omav ettevõtja valis Kauba kohaletoimetamise viisi muu kui Müüja poolt pakutud odavaima tavapärase Kohaletoimetamise viisi, ei ole müüja kohustatud Tarbijale tekkinud lisakulusid hüvitama. või Tarbija õigustega ettevõtja.

9.
Tarbija või Tarbijaõigustega ettevõtja on kohustatud Kauba Müüjale tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates Müügilepingust taganemise päevast. Tähtajast kinnipidamiseks piisab Kauba tagastamisest Müüja aadressile enne tähtaega.

10.
Taganemise korral kannab Tarbijast või Tarbijaõigust omavast ettevõtjast Klient ainult tagastamise otsesed kulud.

11.
Kui Kauba olemuse tõttu ei ole võimalik tavapäraselt posti teel tagastada, teavitab Müüja Tarbijat ja Tarbija õigustega ettevõtjat Kauba tagastamise kuludest Kaupluse Veebilehel.

12.
Tarbija ja Tarbija õigustega ettevõtja vastutavad Kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Kauba kasutamisest viisil, mis läheb kaugemale sellest, mis on vajalik Kauba olemuse, omaduste ja toimimise tuvastamiseks.

13.
Müüja tagastab makse, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija või Tarbijaõigustega ettevõtja on kasutanud, välja arvatud juhul, kui Tarbija või Tarbijaõigustega ettevõtja on sõnaselgelt nõustunud teistsuguse tagastamisviisiga, millega ei kaasne tema jaoks kulusid.

14.
Müügilepingust taganemise õigust ei anta Tarbijal ja Tarbija õigustega Ettevõtjal lepingute puhul, mille puhul Kaup on kiiresti riknev või lühikese säilivusajaga.

15.
Müügilepingust taganemise õigust ei anta Tarbijal ja Tarbija õigusi omaval ettevõtjal seoses lepingutega, mille puhul Kaup tarnitakse kinnises pakendis, mida pärast pakendi avamist ei ole võimalik tervisekaitse või hügieeni tõttu tagastada. põhjustel, kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud.

§ 9 Tasuta teenused

1.
Müüja pakub Klientidele tasuta elektroonilisi teenuseid:

ja)
Kontaktivorm;

b)
Infoleht;

c)
Soovita sõbrale;

d)
Kliendikonto pidamine;

e)
Küsi toodet;

f)
Oma arvamuse avaldamine.

2.
§9 lõikes märgitud teenused. 1 ülaltoodud on saadaval 7 päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas.

3.
Müüja jätab endale õiguse valida ja muuta valitud nimetatud teenustele juurdepääsu andmise tüüpi, vormi, aega ja viisi, millest ta teavitab Kliente Tingimuste muudatusele vastaval viisil.

4.
Kontaktvormi teenus seisneb Müüjale sõnumi saatmises Poe Veebilehel oleva vormi abil.

5.
Tasuta teenuse Kontaktvormist loobumine on võimalik igal ajal ja seisneb müüjale päringute saatmise lõpetamises.

6.
Uudiskirja teenust saab kasutada iga klient, kes sisestab oma e-posti aadressi, kasutades Müüja poolt Poe Veebilehel esitatud registreerimisvormi. Pärast täidetud registreerimisvormi esitamist saab Klient koheselt e-posti teel registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile aktiveerimislingi uudiskirjaga liitumise kinnitamiseks. Niipea kui klient on lingi aktiveerinud, sõlmitakse leping Uudiskirja teenuse osutamiseks elektroonilisel teel.

Registreerimisel saab Klient uudiskirja teenusega liitumiseks täiendavalt märkida registreerimisvormis vastava kasti.

7.
Uudiskirja teenus seisneb Müüja poolt e-posti aadressile elektrooniliste sõnumite saatmises, mis sisaldavad teavet Müüja pakkumises sisalduvate uute toodete või teenuste kohta. Müüja saadab uudiskirja kõikidele tellinud klientidele.

8.
Iga konkreetsetele Klientidele adresseeritud uudiskiri sisaldab eelkõige: teavet saatja kohta, täidetud "teema" välja, mis täpsustab saadetise sisu, ning teavet tasuta uudiskirja teenusest loobumise võimaluse ja viisi kohta.

9.
Klient võib igal ajal uudiskirja saamisest loobuda, loobudes tellimusest igas uudiskirjateenuse osana saadetud e-kirjas oleva lingi kaudu või deaktiveerides Kliendikontol vastava välja.

10.

Tasuta teenus Soovita sõbrale seisneb selles, et Müüja võimaldab Klientidel saata nende poolt sõbrale e-kirja nende poolt valitud Kauba kohta. Klient määrab enne sõnumi saatmist soovituse objektiks oleva Kauba ning seejärel täidab funktsiooni "Soovita sõbrale" kaudu ankeedi, märkides oma e-posti aadressi ja e-posti aadressi. sõber, kellele ta soovib valitud Kaupa soovitada. Klient ei tohi kõnealust teenust kasutada muul eesmärgil kui valitud Kauba soovitamiseks. Klient ei saa kõnealuse teenuse kasutamise eest tasu ega muid hüvesid.

11.
Tasuta teenusest Soovita sõpra on võimalik loobuda igal ajal ja see seisneb valitud Kauba tellimuste saatmise lõpetamises Kliendi sõpradele.

12.
Küsi toote teenus seisneb Müüjale sõnumi saatmises Poe Veebilehel oleva vormi abil.

13.
Tasuta teenusest Küsi toodet on võimalik loobuda igal ajal ja see seisneb müüjale päringute saatmise lõpetamises.

14.
Kliendikonto haldamise teenus on saadaval pärast registreerimist eeskirjades kirjeldatud tingimustel ja seisneb Kliendile poe veebisaidi osana spetsiaalse paneeli pakkumises, mis võimaldab Kliendil muuta registreerimisel esitatud andmeid ning jälgida tellimuste olek ja juba täidetud tellimuste ajalugu.

15.
Registreerunud Klient võib Müüjale esitada taotluse Kliendikonto kustutamiseks, kuid Müüjapoolse Kliendikonto kustutamise taotluse korral võib selle kustutada kuni 14 päeva jooksul taotluse esitamisest.

16.
Arvamuste postitamise teenus seisneb selles, et Müüjal Kliendikontot omavatel Klientidel on võimalik avaldada Poe Veebilehel Kliendi individuaalseid ja subjektiivseid avaldusi eelkõige Kauba kohta.

17.
Teenusest on võimalik loobuda Arvamuste postitamine on võimalik igal ajal ja seisneb selles, et Klient lõpetab sisu postitamise Poe Veebilehel.

18.
Müüjal on õigus blokeerida juurdepääs Kliendikontole ja tasuta teenustele juhul, kui Klient tegutseb Müüjat kahjustades, s.o viib läbi teise ettevõtja või toote reklaamitegevust; tegevus, mis seisneb Müüja tegevusega mitteseotud sisu postitamises; tegevus, mis seisneb tõele mittevastava või eksitava sisu postitamises, samuti juhul, kui Klient tegutseb teisi kliente kahjustades, rikub Kliendi poolt seadust või reeglite sätteid, samuti blokeeritakse juurdepääs Kliendikontole ja tasuta teenuseid õigustavad turvakaalutlused – eelkõige: Veebipoe Veebilehe turvalisuse rikkumine Kliendi poolt või muu häkkimistegevus. Kliendikontole ja tasuta teenustele juurdepääsu blokeerimine ülalnimetatud põhjustel kestab Kliendikontole ja tasuta teenustele juurdepääsu blokeerimise aluseks oleva probleemi lahendamiseks vajaliku perioodi. Müüja teavitab Klienti Kliendikontole ja tasuta teenustele juurdepääsu blokeerimisest elektrooniliselt Kliendi registreerimisvormis märgitud aadressil.

§ 10 Kliendi vastutus tema poolt postitatud sisu ulatuses

1.
Sisu postitades ja kättesaadavaks tehes levitab Klient sisu vabatahtlikult. Postitatud sisu ei väljenda Müüja seisukohti ja seda ei tohiks võrdsustada tema tegevusega. Müüja ei ole sisu pakkuja, vaid ainult üksus, kes pakub selleks piisavaid IKT ressursse.

2.
Klient kinnitab, et:

ja)
on õigus kasutada varalisi autoriõigusi, tööstusomandi õigusi ja/või sellega kaasnevaid õigusi vastavalt teostele, tööstusomandi õiguste objektidele (nt kaubamärgid) ja/või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektidele, mis moodustavad sisu;

b)
isikuandmete, kujutiste ja kolmandate isikute kohta teabe postitamine ja jagamine eeskirjade §-s 9 nimetatud teenuste raames toimus seaduslikult, vabatahtlikult ja nende isikute nõusolekul, kellega need on seotud;

c)
nõustub avaldatud sisuga teiste Klientide ja Müüja poolt juurde pääsema, samuti volitab Müüjat seda tasuta kasutama vastavalt käesolevas eeskirjas sätestatule;

d)
nõusolek teoste ettevalmistamiseks autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse tähenduses.

3.
Kliendil ei ole õigust:

ja)
Eeskirja §9 nimetatud teenuste kasutamise raames kolmandate isikute isikuandmete postitamine ja kolmandate isikute kujutise levitamine ilma seaduses nõutava kolmanda isiku nõusolekuta või nõusolekuta;

b)
Reklaami ja/või reklaamsisu postitamine eeskirja §-s 9 nimetatud teenuste kasutamise osana.

4.
Müüja vastutab Klientide postitatud sisu eest tingimusel, et ta saab teavituse vastavalt Tingimuste §11.

5.
Klientidel on keelatud reeglite §-s 9 nimetatud teenuste kasutamise raames postitada sisu, mis võib eelkõige:

ja)
avaldada pahauskselt, nt kavatsusega rikkuda kolmandate isikute isiklikke õigusi;

b)
rikkuda kolmandate isikute mis tahes õigusi, sealhulgas autoriõiguste ja sellega kaasnevate õiguste kaitsega, tööstusomandi õiguste kaitsega, ärisaladusega või konfidentsiaalsuskohustustega seotud õigusi;

c)
olla solvav või kujutada endast ohtu teistele inimestele, sisaldada sõnavara, mis rikub häid kombeid (nt kasutades roppusi või termineid, mida tavaliselt peetakse solvavaks);

d)
olema vastuolus Müüja huvidega, s.o sisuga, mis kujutab endast teise ettevõtja või toote reklaammaterjale; sisu, mis ei ole seotud Müüja tegevusega; vale või eksitav sisu;

e)
muul viisil rikkuda eeskirja sätteid, häid kombeid, kehtiva õiguse sätteid, sotsiaalseid või moraalinorme.

6.
Reeglite §11 kohase teate saamise korral jätab Müüja endale õiguse muuta või kustutada klientide poolt Eeskirjade §-s 9 nimetatud teenuste kasutamise käigus postitatud sisu, eelkõige sisu kohta, mille kohta kolmandate isikute või asjaomaste asutuste aruannete põhjal leiti, et need võivad kujutada endast käesolevate eeskirjade või kehtivate seaduste rikkumist. Müüja ei kontrolli postitatud sisu jooksvalt.

7.

Klient nõustub Müüja poolt tema poolt Poe Veebilehe osana postitatud sisu tasuta kasutamisega.
§ 11 Ähvardusest või õiguste rikkumisest teatamine

1.
Juhul, kui Klient või muu isik või üksus leiab, et Poe Veebilehel avaldatud sisu rikub tema õigusi, isiklikke õigusi, sündsustunnet, tundeid, moraali, tõekspidamisi, ausa konkurentsi põhimõtteid, oskusteavet, seadusega kaitstud saladust. või kohustuse alusel võib müüjat võimalikust rikkumisest teavitada.

2.
Võimalikust rikkumisest teavitatud Müüja astub viivitamatult samme rikkumist põhjustava sisu eemaldamiseks Poe Veebilehelt.
§ 12 Isikuandmete kaitse

1.
Isikuandmete kaitse reeglid on sätestatud privaatsuspoliitikas.
§ 13 Lepingu lõpetamine (ei kehti müügilepingutele)

1.
Nii Klient kui ka Müüja võivad elektrooniliste teenuste osutamise lepingu igal ajal ja põhjust avaldamata üles öelda, lähtudes teisele poolele enne eelnimetatu lõppemist omandatud õigustest. leping ja alltoodud sätted.

2.
Registreerunud Klient lõpetab elektrooniliste teenuste osutamise lepingu, saates Müüjale vastava tahteavalduse, kasutades selleks mistahes sidevahendit, mis võimaldab Müüjal tutvuda Kliendi tahteavaldusega.

3.
Müüja lõpetab elektrooniliste teenuste osutamise lepingu, saates Kliendile vastava tahteavalduse Kliendi poolt Registreerimisel antud e-posti aadressile.
§ 14 Lõppsätted

1.
Müüja vastutab lepingu täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, kuid Ettevõtjast Klientidega sõlmitud lepingute puhul vastutab Müüja ainult tahtliku kahju tekitamise korral ja Kliendi tegelike kahjude piires. kes on ettevõtja.

2.
Nende reeglite sisu võib igal ajal salvestada printimise, kandjale salvestamise või poe veebisaidilt allalaadimise teel.

3.
Sõlmitud Müügilepingust tuleneva vaidluse korral püüavad pooled selle lahendada rahumeelselt. Nendest määrustest tulenevate vaidluste lahendamisel kohaldatakse Poola õigust.

4.
Müüja teavitab Tarbijast Klienti kohtuvälise kaebuse ja heastamismenetluse kasutamise võimalusest. Nendele menetlustele juurdepääsu reeglid on kättesaadavad vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks volitatud üksuste kontorites või veebisaitidel. Nendeks võivad olla eelkõige tarbijaombudsmanid või kaubandusinspektsiooni provintsiinspektsioonid, kelle loetelu on kättesaadav Konkurentsi- ja Tarbijakaitseameti veebilehel.
Müüja teatab, et aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/ on veebiplatvorm tarbijate ja ettevõtjate vaheliste vaidluste lahendamiseks EL-i tasandil (ODR-platvorm).

5.
Müüja jätab endale õiguse käesolevaid eeskirju muuta. Kõik Müüja poolt enne uute reeglite jõustumise kuupäeva täitmiseks võetud tellimused realiseeritakse Kliendi poolt tellimuse esitamise päeval kehtinud reeglite alusel. Eeskirja muudatus jõustub 7 päeva jooksul alates Poe Veebilehel avaldamise kuupäevast. Tingimuste muudatusest teavitab Müüja Klienti 7 päeva enne uute Eeskirjade jõustumist e-kirja teel, mis sisaldab linki muudetud eeskirja tekstile. Kui Klient ei nõustu Tingimuste uue sisuga, on ta kohustatud Müüjat sellest asjaolust teavitama, mis toob kaasa lepingu lõpetamise vastavalt Tingimuste §13 sätestatule.

6.
Määrused jõustuvad 01.01.2021.

eesti