politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

1.

Ova Pravila privatnosti utvrđuju pravila obrade osobnih podataka dobivenih putem internetske trgovine gilps.eu (u daljnjem tekstu: „Internet trgovina“).

2.

Vlasnik Internet trgovine i ujedno administrator podataka je Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. sa sjedištem u Gdyniji (81-372), Świętojańska 36/1, upisan u registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud Gdańsk-Północ u Gdanjsku, 8. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod KRS brojem 0000886102, sa temeljni kapital od 5000 PLN, NIP: 5862365742, REGON: 388268302, u daljnjem tekstu Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o ..

3.

Osobni podaci koje prikuplja Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. obrađuju se putem Internet trgovine u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, i ukidanje Direktive 95/46 / EC (Opća uredba o zaštiti podataka), također poznate kao GDPR.

4.

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. postupa s najvećom pažnjom u pogledu poštivanja privatnosti kupaca koji posjećuju Internet trgovinu.

§ 1 Vrsta podataka koji se obrađuju, svrhe i pravni temelj

1.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. prikuplja podatke o fizičkim osobama koje obavljaju pravni promet koji nije u neposrednoj vezi s njihovom djelatnošću, fizičkim osobama koje obavljaju poslovnu ili profesionalnu djelatnost u svoje ime i fizičkim osobama koje predstavljaju pravne osobe ili organizacijske jedinice koje nisu pravne osobe, a kojima zakon priznaje poslovnu sposobnost, u daljnjem tekstu zajedno se nazivaju Klijenti.

2.
Osobni podaci kupaca prikupljaju se u slučaju:

i)
registracija računa u internetskoj trgovini kako biste kreirali osobni račun i upravljali tim računom. Pravna osnova: nužnost izvršenja ugovora o pružanju usluge računa (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a);

b)
predaju narudžbe u Internet trgovini u svrhu izvršenja kupoprodajnog ugovora. Pravna osnova: nužnost izvršenja kupoprodajnog ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a);

c)
pretplatu na newsletter (Newsletter) radi izvršenja ugovora čiji je predmet usluga pružena elektroničkim putem. Pravna osnova - pristanak nositelja podataka za izvršenje ugovora o pružanju usluge Newsletter (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a);

d)
koristeći uslugu obrasca za kontakt u Internet trgovini za izvršenje ugovora danog elektroničkim putem. Pravna osnova: nužnost izvršenja ugovora za pružanje usluge obrasca za kontakt (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a).

3. Prilikom registracije računa u Internet trgovini Kupac osigurava:

i)
email adresa;

b)
ime i prezime;

c)
Broj telefona.

4.
Prilikom registracije računa u Internet trgovini, Kupac samostalno postavlja individualnu lozinku za pristup svom računu. Kupac može promijeniti lozinku kasnije, pod uvjetima opisanim u §5.

5.
Prilikom narudžbe u Internet trgovini Kupac daje sljedeće podatke:

i)
email adresa;

b)
podaci o adresi:

i.
poštanski broj i grad;

b.
zemlja (država);

c.
ulica s brojem kuće/stana.

c)
ime i prezime;

d)
Broj telefona.

6.
U slučaju Poduzetnika, gore navedeni opseg podataka dodatno se proširuje:

i)
Poduzetnička tvrtka;

b)
broj nip.

7.
U slučaju korištenja usluge Newsletter, Kupac daje samo svoju e-mail adresu.

8.
Prilikom korištenja usluge kontakt obrasca, Kupac daje sljedeće podatke:

i)
email adresa;

b)
ime i prezime.

9.
Prilikom korištenja web stranice Trgovine moguće je preuzeti dodatne informacije, posebice: IP adresu dodijeljenu računalu Kupca ili vanjsku IP adresu internetskog davatelja, naziv domene, vrstu preglednika, vrijeme pristupa, vrstu operativnog sustava.

10.
Navigacijski podaci također se mogu prikupljati od kupaca, uključujući informacije o poveznicama i referencama na koje odluče kliknuti ili drugim aktivnostima poduzetim u Internet trgovini. Pravna osnova - legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR), koji se sastoji u olakšavanju korištenja usluga koje se pružaju elektronički i poboljšanju funkcionalnosti tih usluga.

11.
U svrhu utvrđivanja, istraživanja i provedbe potraživanja, neki osobni podaci koje Kupac dostavi mogu se obrađivati ​​u sklopu korištenja funkcionalnosti u Internet trgovini, kao što su: ime, prezime, podaci o korištenju usluga, ako potraživanja proizlaze iz način na koji Kupac koristi usluge, druge podatke potrebne za dokazivanje postojanja potraživanja, uključujući i visinu pretrpljene štete. Pravna osnova - legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a, koji se sastoji u utvrđivanju, ostvarivanju i naplati potraživanja i obrani od potraživanja u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima.

12.

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. obrađuje osobne podatke koji uključuju: ime, prezime, e-mail adresu, kao i odgovore na pripremljena pitanja u sklopu ankete o zadovoljstvu i obrasce koji se koriste za anketu o zadovoljstvu. Sudjelovanje u ovakvim akcijama je dobrovoljno. Ako Klijent ne pristaje sudjelovati u njima, može obavijestiti Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. na adresu u skladu s §6, zatim Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. blokirat će relevantne podatke. Pravna osnova - legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a), koji se sastoji u poboljšanju funkcionalnosti usluga koje se pružaju elektronički i procjeni zadovoljstva uslugama koje pružamo.

13.
Pružanje osobnih podataka Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. je dobrovoljno, u vezi sa sklopljenim kupoprodajnim ugovorima ili pružanjem usluga putem web stranice Trgovine, ali uz napomenu da nedavanje podataka navedenih u obrascima u procesu Registracije onemogućuje Registraciju i postavljanje korisničkog računa, te u slučaj podnošenja narudžbe bez registracije korisničkog računa onemogućit će predaju i provedbu narudžbe kupca.
§ 2 Kome se podaci dijele ili povjeravaju i koliko se dugo čuvaju?

1.
Osobni podaci Korisnika daju se pružateljima usluga koje koristi Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. prilikom pokretanja Internet trgovine. Pružatelji usluga kojima se osobni podaci prenose, ovisno o ugovornim aranžmanima i okolnostima, ili podliježu uputama Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. o namjeni i načinu obrade tih podataka (izvršitelji obrade) ili samostalno utvrđuju svrhe i načine njihove obrade (administratori).

i)
Procesori. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. koristi dobavljače koji obrađuju osobne podatke samo na zahtjev Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o .. To uključuje, između ostalog, pružatelji usluga hostinga, računovodstvenih usluga, pružanja marketinških sustava, sustava za analizu prometa u internetskoj trgovini, sustava za analizu učinkovitosti marketinških kampanja;

b)
Administratori. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. koristi dobavljače koji ne postupaju isključivo prema uputama te sami postavljaju ciljeve i načine korištenja osobnih podataka kupaca. Pružaju usluge elektroničkog plaćanja i bankarstva.

2.
Mjesto. Pružatelji usluga nalaze se u Poljskoj i drugim zemljama Europskog gospodarskog prostora (EEA).

3.
Osobni podaci kupaca pohranjuju se:

i)
Ako je osnova za obradu osobnih podataka privola, tada osobne podatke Kupca obrađuje Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. sve dok privola nije opozvana, a nakon opoziva privole u vremenskom razdoblju koje odgovara razdoblju zastare potraživanja koja mogu biti postavljena od strane Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. i što se protiv njega može podignuti. Ako posebnom odredbom nije drugačije određeno, zastarni rok je šest godina, a za tražbine periodičnih naknada i tražbine u vezi s poslovanjem tri godine.

b)
Ako je temelj za obradu podataka izvršenje ugovora, osobne podatke Kupca obrađuje Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora, a nakon tog vremena za vrijeme koje odgovara roku zastare potraživanja. Ako posebnom odredbom nije drugačije određeno, zastarni rok je šest godina, a za tražbine periodičnih naknada i tražbine u vezi s poslovanjem tri godine.

4.
U slučaju kupnje u Internet trgovini, osobni podaci mogu se prenijeti kurirskoj službi radi dostave naručene robe.

5.
Ukoliko Kupac odabere plaćanje putem PayU sustava, njegovi osobni podaci se prenose u mjeri potrebnoj za plaćanje PayU S.A. sa sjedištem u Poznanu (60-166), u ul. Grunwaldzka 182, upisan u registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Poznań - Nowe Miasto i Wilda u Poznańu, 8. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS 0000274399.

6.
Podaci o navigaciji mogu se koristiti za pružanje bolje usluge kupcima, analizu statističkih podataka i prilagodbu Internet trgovine željama korisnika, kao i za administriranje Internet trgovine.

7.

U slučaju da se Kupac pretplati na newsletter (Newsletter), na njegovu e-mail adresu Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. će slati elektroničke poruke koje sadrže komercijalne informacije o promocijama i novim proizvodima dostupnim u Online trgovini.

8.
U slučaju zahtjeva od Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. daje osobne podatke ovlaštenim državnim tijelima, posebice ustrojstvenim jedinicama državnog odvjetništva, Policije, predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka, predsjedniku Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača ili predsjedniku Ureda za elektroničke komunikacije .

9.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. na web-mjestu Shop pruža dodatak "Like" društvene mreže facebook.com (administrator Facebook Ireland sa sjedištem u Irskoj), u daljnjem tekstu: Facebook. Putem dodatka „Sviđa mi se“ Facebook prikuplja podatke o uređaju Kupca, odnosno: operativni sustav, verzije hardvera i softvera, potrošnju baterije, jačinu signala, raspoloživu memoriju, vrstu preglednika, nazive i vrste aplikacija i datoteka te instalirane dodatke. Osim toga, Facebook prikuplja informacije o aktivnostima i ponašanjima povezanima s uređajem, kao što je je li prozor otvoren u prvom planu ili pozadini, ili informacije o pokretima miša koji pomažu razlikovati ljude od robota, jedinstvene identifikatore, identifikatore uređaja i druge identifikatore, npr. igre. , aplikacije ili račune koje koristi Kupac, identifikatore obiteljskih uređaja (ili druge identifikatore jedinstvene za Facebook proizvode, povezane s istim uređajem ili računom). Facebook prikuplja informacije, tj.: signale uređaja, uključujući bluetooth signale i podatke o Wi-Fi pristupnim točkama, beaconima i odašiljačima mobilnih mreža koji se nalaze u blizini, podatke iz postavki uređaja, uključujući informacije koje se, uz pristanak korisnika, dobivaju putem postavke uređaja koje on omogući, npr. pristup Kupčevoj GPS lokaciji, kameri ili fotografijama. Što se tiče mreža i veza, Facebook prikuplja informacije, tj.: naziv operatera mobilne mreže ili internetskog davatelja usluga koje korisnik koristi, jezik, vremensku zonu, broj mobilnog telefona, IP adresu, brzinu veze, au nekim slučajevima i informacije o drugim uređajima u blizini ili u mreži korisnika.

Ako Kupac, dok pregledava Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. koristi web preglednik, u sklopu kojeg je prijavljen na svoj Facebook korisnički račun, plug "Like" šalje podatke Facebooku o posjetima Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o .. Podaci koje prikuplja Facebook uključuju Facebook korisnički ID (poznat samo Facebooku), posjećenu web stranicu, datum i vrijeme te gore navedene podatke. Svrha prikupljanja podataka od strane Facebooka je korištenje dobivenih informacija za personalizaciju sadržaja predstavljenog na Facebooku i poboljšanje usluga koje Facebook pruža. Ako Kupac dodatno koristi funkciju "Like" dostupnu na Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ovu će aktivnost zabilježiti Facebook kao sadržaj koji korisnik preferira.

Ako Kupac, dok pregledava Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. koristi web preglednik, u sklopu kojeg nije prijavljen na svoj Facebook račun ili nema Facebook račun, tada dodatak "Sviđa mi se" šalje Facebooku informacije o posjećenoj stranici, datumu i vremenu posjete te podatke koji se odnose na iznad. Svrha prikupljanja podataka od strane Facebooka je poboljšanje usluga koje pruža Facebook.

§ 3 Mehanizam kolačića, IP adresa

1.
Internetska trgovina koristi male datoteke koje se nazivaju kolačići. Snimili su ih Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. na krajnjem uređaju osobe koja posjećuje Internet trgovinu, ako web preglednik to dopušta. Datoteka kolačića obično sadrži naziv domene s koje dolazi, njezino "vrijeme isteka" i pojedinačni, nasumično odabrani broj koji identificira ovu datoteku. Informacije prikupljene pomoću ove vrste datoteke pomažu prilagoditi proizvode koje nudi Sp.z o.o. individualne preferencije i stvarne potrebe posjetitelja Internet trgovine Također omogućuju izradu opće statistike posjećenosti predstavljenih proizvoda u Internet trgovini.

2.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. koristi dvije vrste kolačića:

i)
Kolačići sesije: nakon završetka sesije preglednika ili gašenja računala, spremljene informacije se brišu iz memorije uređaja. Mehanizam kolačića sesije ne dopušta prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka ili bilo kakvih povjerljivih informacija s računala klijenata.

b)
Trajni kolačići: pohranjuju se u memoriju krajnjeg uređaja Korisnika i tamo ostaju dok se ne izbrišu ili im istekne valjanost. Mehanizam trajnih kolačića ne dopušta prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka ili bilo kakvih povjerljivih informacija s računala klijenata.

3.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. koristi vlastite kolačiće u svrhu:

i)
Autentifikacija Kupca u Internet trgovini i osiguranje sesije Kupca u Internet trgovini (nakon prijave), zahvaljujući čemu Kupac ne mora ponovno unositi login i lozinku na svakoj podstranici Internet trgovine;

b)
analizu i istraživanje kao i reviziju publike, a posebno za stvaranje anonimnih statistika koje pomažu razumjeti kako Kupci koriste web mjesto trgovine, što omogućuje poboljšanje njegove strukture i sadržaja.

4.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. koristi vanjske kolačiće u svrhu:

i)
iznošenje mišljenja na web stranicama Trgovine, koja se preuzimaju s vanjske web stranice ceneo.pl (vanjski administrator kolačića: Ceneo.pl sp.z o.o.sa sjedištem u Poznańu);


5.
Mehanizam kolačića siguran je za računala kupaca internetske trgovine. Konkretno, nije moguće da virusi ili drugi neželjeni softver ili maliciozni softver na ovaj način uđu u računala Korisnika. Međutim, u svojim preglednicima korisnici imaju opciju ograničiti ili onemogućiti pristup kolačića računalima. Ukoliko koristite ovu opciju, korištenje Internet trgovine bit će moguće, osim funkcija koje po svojoj prirodi zahtijevaju kolačiće.

6.
U nastavku predstavljamo kako možete promijeniti postavke popularnih web preglednika u korištenju kolačića:

i)
preglednik Internet Explorer;

b)
Microsoft EDGE preglednik;

c)
preglednik Mozilla Firefox;

d)
preglednik Chrome;

e)
Safari preglednik;

f)
Preglednik Opera.

7.

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. može prikupljati IP adrese klijenata. IP adresa je broj koji računalu posjetitelja Online trgovine dodjeljuje pružatelj internetskih usluga. IP broj vam omogućuje pristup internetu. U većini slučajeva, dinamički se dodjeljuje računalu, tj. mijenja se svaki put kada se spojite na Internet. IP adresu koristi Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. prilikom dijagnosticiranja tehničkih problema s poslužiteljem, izrade statističkih analiza (npr. utvrđivanje iz kojih regija bilježimo najveći broj posjeta), kao informacija korisnih u administriranju i poboljšanju Internet trgovine, kao i za sigurnosne svrhe i eventualnu identifikaciju neželjenih automatskih programa za pregled. sadržaja koji opterećuju poslužitelj Online trgovine.

8.
Internetska trgovina sadrži poveznice i reference na druge web stranice. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nije odgovoran za pravila zaštite privatnosti koja se na njih odnose.
§ 4 Prava ispitanika

1.
Pravo na povlačenje privole - pravni temelj: čl. 7 sek. 3 GDPR.

i)
Kupac ima pravo povući svaki pristanak koji je dao Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o ..

b)
Povlačenje privole ima učinak od trenutka povlačenja privole.

c)
Povlačenje privole ne utječe na obradu koju provodi Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. u skladu sa zakonom prije povlačenja.

d)
Povlačenje privole ne povlači za sobom nikakve negativne posljedice za Korisnika, ali može onemogućiti daljnje korištenje usluga ili funkcionalnosti koje, sukladno zakonu Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. može svjedočiti samo uz pristanak.

2.
Pravo na prigovor na obradu podataka - pravni temelj: čl. 21 GDPR.

i)
Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku - iz razloga povezanih s njegovom konkretnom situacijom - prigovoriti obradi njegovih osobnih podataka, uključujući profiliranje, ako Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. obrađuje svoje podatke na temelju legitimnog interesa, npr. marketing Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o., vođenje statistike o korištenju pojedinih funkcionalnosti Internet trgovine i olakšavanje korištenja Internet trgovine, te anketa o zadovoljstvu.

b)
Odustajanje u obliku e-maila od primanja marketinških poruka o proizvodima ili uslugama značit će prigovor Kupca na obradu njegovih osobnih podataka, uključujući profiliranje u te svrhe.

c)
Ako se prigovor Kupca pokaže opravdanim, a Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. neće imati nikakvu drugu pravnu osnovu za obradu osobnih podataka, osobni podaci Kupca bit će izbrisani čijoj obradi je Kupac uložio prigovor.

3.

Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“) – pravni temelj: čl. 17 GDPR.

i)
Kupac ima pravo zahtijevati brisanje svih ili pojedinih osobnih podataka.

b)
Kupac ima pravo zahtijevati brisanje osobnih podataka ako:

i.
osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni;

b.
povukao je određenu privolu u kojem su se osobni podaci obrađivali na temelju njegove privole;

c.
usprotivio se korištenju njegovih podataka u marketinške svrhe;

d.
osobni podaci obrađuju se nezakonito;

e.
osobni podaci moraju biti uklonjeni kako bi se ispunila zakonska obveza predviđena pravom Unije ili pravom države članice kojoj Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. podliježe;

f.
osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

c)
Unatoč zahtjevu za brisanje osobnih podataka u vezi s prigovorom ili povlačenjem privole, Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. može zadržati određene osobne podatke u mjeri u kojoj je obrada nužna za utvrđivanje, utvrđivanje ili obranu zahtjeva, kao i za ispunjavanje zakonske obveze koja zahtijeva obradu prema pravu EU-a ili zakonu države članice kojoj Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o .. Ovo se posebno odnosi na osobne podatke uključujući: ime, prezime, e-mail adresu, koji se podaci pohranjuju u svrhu rješavanja pritužbi i zahtjeva vezanih uz korištenje Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o., odnosno dodatno adresa prebivališta/adresa za dopisivanje, broj naloga, koji se podaci čuvaju u svrhu razmatranja prigovora i reklamacija vezanih uz sklopljene kupoprodajne ugovore ili pružanje usluga.

4.
Pravo na ograničenje obrade podataka - pravni temelj: čl. 18 GDPR.

i)
Kupac ima pravo zahtijevati ograničenje obrade njegovih osobnih podataka. Podnošenjem zahtjeva, do njegovog razmatranja, onemogućuje se korištenje određenih funkcionalnosti ili usluga čije korištenje uključuje obradu podataka obuhvaćenih zahtjevom. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. neće slati nikakve poruke, uključujući marketinške.

b)
Kupac ima pravo zatražiti ograničenje korištenja osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

i.
kada dovodi u pitanje točnost svojih osobnih podataka - tada Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ograničava njihovu uporabu na vrijeme potrebno za provjeru točnosti podataka, ali ne dulje od 7 dana;

b.
kada je obrada podataka protuzakonita, a Kupac će umjesto brisanja podataka zatražiti ograničenje njihove uporabe;

c.
kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili korišteni, ali su potrebni Kupcu za utvrđivanje, utvrđivanje ili obranu zahtjeva;

d.
kada se usprotivio korištenju njegovih podataka - tada zastara nastupa za vrijeme potrebno da se razmotri da li - zbog posebne situacije - zaštita interesa, prava i sloboda klijenta prevladava nad interesima koje Upravitelj ostvaruje kada obrada osobnih podataka klijenta.

5.
Pravo na pristup podacima - pravni temelj: čl. 15 GDPR.

i)
Kupac ima pravo od Administratora dobiti potvrdu da li obrađuje osobne podatke, au tom slučaju Kupac ima pravo:

i.
pristupiti vašim osobnim podacima;

b.
dobiti informacije o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima ili kategorijama primatelja tih podataka, planiranom razdoblju pohrane podataka Kupca ili kriterijima za određivanje tog roka (kada nije moguće utvrditi planirano razdoblje) obrade podataka), o pravima Kupca prema GDPR-u i pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, o izvoru tih podataka, o automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje, te o sigurnosnim mjerama koje se primjenjuju u vezi s prijenosom tih podataka izvan Europske unije;

c.
dobiti kopiju svojih osobnih podataka.

6.
Pravo na ispravak podataka - pravni temelj: čl. 16 GDPR.

i)
Kupac ima pravo zahtijevati od Administratora da odmah ispravi njegove osobne podatke koji su netočni. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i podnošenjem dodatne izjave, usmjeravajući zahtjev na adresu e-pošte u skladu sa §6 Politike privatnosti.

7.
Pravo na prenosivost podataka - pravni temelj: čl. 20 GDPR.

i)
Kupac ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je dostavio Administratoru te ih poslati drugom administratoru osobnih podataka po vlastitom izboru. Kupac također ima pravo zatražiti da Administrator pošalje osobne podatke izravno takvom administratoru, ako je to tehnički moguće. U tom slučaju, Administrator će poslati osobne podatke Korisnika u obliku csv datoteke, koja je uobičajeno korišten, strojno čitljiv format koji omogućuje slanje primljenih podataka drugom administratoru osobnih podataka.

8.
U slučaju da Kupac želi iskoristiti gore navedena prava, Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. udovolji zahtjevu ili mu odbije udovoljiti odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Međutim, ako - zbog složenosti zahtjeva ili broja zahtjeva - Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. neće moći udovoljiti zahtjevu u roku od mjesec dana, udovoljit će mu u roku od sljedeća dva mjeseca, s tim da će unaprijed obavijestiti Kupca u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva - o namjeravanom produljenju roka i razlozima za to.

9.
Kupac može Administratoru podnositi pritužbe, upite i zahtjeve koji se odnose na obradu njegovih osobnih podataka i ostvarivanje njegovih prava.

10.
Kupac ima pravo od Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. dostaviti kopije standardnih ugovornih klauzula slanjem upita na način naveden u §6 Politike privatnosti.

11.
Kupac ima pravo podnijeti pritužbu predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka u vezi s povredom njegovih prava na zaštitu osobnih podataka ili drugih prava zajamčenih GDPR-om.
§ 5 Upravljanje sigurnošću - lozinka

1.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. korisnicima pruža sigurnu i šifriranu vezu prilikom prijenosa osobnih podataka i prilikom prijave na korisnički račun na web stranici. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. koristi SSL certifikat jedne od vodećih svjetskih kompanija na području sigurnosti i enkripcije podataka poslanih putem interneta.

2.
U slučaju da je Kupac koji ima otvoren račun u Internet trgovini na bilo koji način izgubio pristupnu lozinku, Internet trgovina omogućuje generiranje nove lozinke. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ne šalje podsjetnik za lozinku. Lozinka je pohranjena u šifriranom obliku na način da je onemogućeno njeno čitanje. Kako biste generirali novu zaporku, unesite svoju adresu e-pošte u obrazac koji je dostupan pod poveznicom "Zaboravili ste lozinku", koji se nalazi pored obrasca za prijavu na račun u Internetskoj trgovini. Na adresu e-pošte navedenu tijekom registracije ili spremljenu u posljednjoj promjeni profila računa, Kupac će primiti e-poruku koja sadrži preusmjeravanje na namjenski obrazac dostupan na web stranici Trgovine, gdje će Kupac moći postaviti Nova lozinka.

3.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nikada ne šalje nikakvu korespondenciju, uključujući elektroničku korespondenciju sa zahtjevom za davanje podataka za prijavu, posebno lozinke za pristup korisničkom računu.
§ 6 Promjene Politike privatnosti

1.
Politika privatnosti se može promijeniti, o čemu Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. obavijestiti kupce 7 dana unaprijed.

2.
Sva pitanja u vezi s Politikom privatnosti pošaljite na sljedeću adresu: info@gilpa.eu

3.
Datum zadnje izmjene: 02.05.2021

hrvatski