Politika povrata novca

Povratak:

Molimo da robu vratite na sljedeću adresu:

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. (VGL Group Magazine)

ul. Spremnik 21

80-601 Gdanjsk

Kupac koji je Potrošač koji je sklopio Ugovor o kupoprodaji može ga odustati u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok za odustajanje od Ugovora o prodaji počinje teći od trenutka kada Kupac preuzme Robu u posjed

Kupac može odustati od Ugovora o prodaji podnošenjem Izjave o odustajanju Prodavatelju. Izjava se može dostaviti u obliku e-maila na adresu info@gilpa.eu. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka

U slučaju odustajanja od Ugovora o prodaji isti se smatra ništavim.

Prodavatelj je dužan odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave Kupca o odustajanju od Kupoprodajnog ugovora, vratiti sve uplate koje je izvršio, uključujući i trošak Dostave Robe do Kupca. Prodavatelj može zadržati povrat uplata primljenih od Kupca dok se Roba ne vrati ili dok Kupac ne dostavi dokaz o povratu Robe, ovisno o tome što se dogodi prije.

Ako je Kupac koji koristi pravo na odustajanje odabrao način dostave Robe koji nije najjeftiniji uobičajeni način isporuke koji nudi Prodavatelj, Prodavatelj nije dužan nadoknaditi Kupcu sve dodatne troškove koje je imao.

Kupac je dužan robu vratiti Prodavatelju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odstupio od Ugovora o kupoprodaji. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti Robu na adresu Prodavatelja prije isteka roka.

U slučaju odustajanja, Kupac snosi samo izravne troškove povrata Robe.

hrvatski