Uvjeti pružanja usluge

UVJETI I ODREDBE ONLINE TRGOVINE

1.

Ovaj Pravilnik definira opće odredbe, uvjete i način prodaje od strane Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. sa sjedištem u Gdyniji, putem internetske trgovine gilpa.es (u daljnjem tekstu: "Online trgovina") i navodi odredbe i uvjete pružanja Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. sa sjedištem u Gdyniji, besplatne usluge elektroničkim putem.

§ 1 Definicije

1.

Radni dani - označavaju dane u tjednu od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike.

2.

Isporuka - znači stvarni čin isporuke Kupcu od strane Prodavatelja, putem Dobavljača, Robe navedene u narudžbi.

3.

Dobavljač - označava kurirsku tvrtku s kojom Prodavatelj surađuje u dostavi Robe.

4.

Lozinka - označava niz slova, brojeva ili drugih znakova koje je kupac odabrao tijekom registracije u internetskoj trgovini, a koristi se za siguran pristup korisničkom računu u internetskoj trgovini.

5.

Kupac - je subjekt za kojeg se mogu pružati elektroničke usluge u skladu s Pravilnikom i zakonskim odredbama ili s kojim se može sklopiti Ugovor o prodaji.

6.

Potrošač - fizička osoba koja s poduzetnikom obavlja pravni posao koji nije neposredno vezan uz njegovu poslovnu ili profesionalnu djelatnost.

7.

Račun kupca - označava pojedinačnu ploču za svakog kupca koju u njegovo ime pokreće Prodavatelj, nakon što se Kupac registrirao i sklopio ugovor o pružanju usluge Račun kupca.

8.

Poduzetnik - je fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, kojoj je zakonom priznata poslovna sposobnost, koja u svoje ime obavlja poslovnu ili profesionalnu djelatnost i obavlja pravni posao koji je neposredno vezan uz njezinu poslovnu ili profesionalnu djelatnost.

9.

Poduzetnik s pravima potrošača – fizička osoba koja sklapa Ugovor o kupoprodaji izravno vezan uz njezinu djelatnost, kada iz sadržaja Ugovora o prodaji proizlazi da isti za tog Poduzetnika nema profesionalnu narav, a koja proizlazi osobito iz predmeta njegove djelatnosti , stavljen na raspolaganje temeljem odredaba o Središnjem registru i podacima o gospodarskoj djelatnosti.

10.

Propisi – označava ove propise.

11.

Registracija - znači stvarnu radnju izvršenu na način naveden u Pravilniku, potrebnu da Kupac koristi sve funkcionalnosti Internet trgovine.

12.

Prodavatelj - znači Gilbertson & Page Europa Sp. z o.o. sa sjedištem u Gdynia (81-372), ul. Świętojańska 36/1, NIP: PL5862365742, REGON: 388268302, upisan u registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Gdańsk-Północ u Gdanjsku, 8. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS 0000886102, s temeljnim kapitalom od 5000 PLN; e-mail: info@gilpa.eu, koji je ujedno i vlasnik Internet trgovine.

BDO broj - 000525943

13.
Web stranica trgovine - znači web stranice na kojima Prodavatelj vodi Internet trgovinu, a posluju na domeni www.gilpa.eu

14.
Roba - znači proizvod koji prodavatelj prezentira putem web stranice trgovine, a koji može biti predmet kupoprodajnog ugovora.

15.
Trajni medij - označava materijal ili alat koji Kupcu ili Prodavatelju omogućuje pohranjivanje informacija koje su osobno upućene njemu, na način koji omogućuje pristup informacijama u budućnosti u razdoblju koje odgovara namjeni za koju se ti podaci koriste, te koji omogućuje pohranjene informacije treba vratiti nepromijenjene.

16.
Kupoprodajni ugovor – kupoprodajni ugovor sklopljen na daljinu, pod uvjetima navedenim u Pravilniku, između Kupca i Prodavatelja.
§ 2 Opće odredbe i korištenje internetske trgovine

1.
Sva prava na Internetsku trgovinu, uključujući vlasnička autorska prava, prava intelektualnog vlasništva na njezin naziv, njezinu internetsku domenu, web stranicu trgovine, kao i na uzorke, obrasce, logotipe objavljene na web stranici trgovine (osim logotipa i fotografija prikazanih na web stranici ) Trgovine za potrebe predstavljanja robe čija autorska prava pripadaju trećim osobama) pripadaju Prodavatelju, a njihovo korištenje se može odvijati samo na način propisan i u skladu s Pravilnikom te uz pisanu suglasnost Prodavatelja. .

2.
Prodavatelj će se potruditi da korištenje Internet trgovine bude omogućeno korisnicima Interneta uz korištenje svih popularnih web preglednika, operativnih sustava, vrsta uređaja i vrsta internetskih veza. Minimalni tehnički zahtjevi koji omogućuju korištenje web stranice Trgovine su web preglednik od najmanje Internet Explorer 11 ili Chrome 66 ili FireFox 60 ili Opera 53 ili Safari 5 ili noviji, s omogućenim Javascriptom, prihvaćanjem "kolačića" i internetskom vezom. propusnost od najmanje 256 kbit/s. Web stranica trgovine optimizirana je za minimalnu razlučivost zaslona od 1024x768 piksela.

3.
Prodavatelj koristi mehanizam "kolačića" koji se spremaju od strane poslužitelja Prodavatelja na tvrdi disk krajnjeg uređaja Kupca kada Kupci koriste Internet stranicu Trgovine. Korištenje "kolačića" ima za cilj ispravan rad web stranice Trgovine na krajnjim uređajima Kupca. Ovaj mehanizam ne uništava Kupčev krajnji uređaj i ne mijenja konfiguraciju Kupčevih krajnjih uređaja niti softver instaliran na tim uređajima. Svaki kupac može onemogućiti mehanizam "kolačića" u web pregledniku svog krajnjeg uređaja. Prodavatelj ukazuje da onemogućavanje "kolačića" može, međutim, uzrokovati poteškoće ili spriječiti korištenje web stranice trgovine.

4.Za narudžbu u Internetskoj trgovini putem Internetske stranice Trgovine te za korištenje usluga koje se elektronički pružaju putem Internetske stranice Trgovine potrebno je da Kupac ima aktivan račun e-pošte.

5.
Kupcu je zabranjeno pružanje nezakonitog sadržaja i korištenje Internetske trgovine, web stranice trgovine ili besplatnih usluga koje pruža Prodavatelj od strane Kupca na način koji je protivan zakonu, pristojnosti ili vrijeđa osobna prava trećih osoba.

6.
Prodavatelj izjavljuje da javna priroda Interneta i korištenje elektroničkih usluga može uključivati ​​rizik dobivanja i izmjene podataka o kupcima od strane neovlaštenih osoba, stoga bi kupci trebali koristiti odgovarajuće tehničke mjere kako bi gore navedene rizike sveli na minimum. Osobito bi trebali koristiti antivirusne programe i programe za zaštitu identiteta korisnika interneta. Prodavatelj nikada ne traži od Kupca da mu dostavi Lozinku u bilo kojem obliku.

7.
Nije dopušteno korištenje resursa i funkcija Internet trgovine u svrhu obavljanja poslova Kupca kojima bi se povrijedili interesi Prodavatelja, odnosno reklamne aktivnosti drugog poduzetnika ili proizvoda; aktivnost koja se sastoji u objavljivanju sadržaja koji nije povezan s djelatnošću Prodavatelja; aktivnost koja se sastoji od objavljivanja lažnog ili obmanjujućeg sadržaja.
§ 3 Registracija

1.
Kako bi kreirao korisnički račun, korisnik je dužan izvršiti besplatnu registraciju.

2.
Za narudžbu u Internet trgovini nije potrebna registracija.

3.
Kako bi se registrirao, Kupac treba ispuniti obrazac za registraciju koji je Prodavatelj dostavio na web stranici trgovine i poslati ispunjeni obrazac za registraciju elektroničkim putem Prodavatelju odabirom odgovarajuće funkcije u obrascu za registraciju. Prilikom registracije Kupac postavlja osobnu lozinku.

4.
Kupac također ima mogućnost registracije putem svog facebook.com korisničkog računa. Izrada korisničkog računa odvija se putem namjenskog preusmjeravanja s internetske trgovine na web stranicu facebook.com, gdje se od kupca traži da unese korisničko ime i lozinku koje ima za korisnički račun na facebook.com. Nakon autorizacije na facebook.com, Kupac se preusmjerava natrag u Internet trgovinu gdje se kreira korisnički račun s poveznicom na korisnički račun na facebook.com. Korisničko ime za facebook.com i njegovu lozinku Prodavatelj ne registrira i ne pohranjuje.

5.
Kupac također ima mogućnost registracije putem svog google.com korisničkog računa. Stvaranje korisničkog računa odvija se putem namjenskog preusmjeravanja s internetske trgovine na web mjesto google.com, gdje se od kupca traži da unese korisničko ime i lozinku koje ima za korisnički račun na google.com. Nakon autorizacije na google.com, Kupac se preusmjerava natrag u Internet trgovinu gdje se kreira korisnički račun, s vezom na korisnički račun na google.com. Korisničko ime i lozinka za google.com nisu registrirani i pohranjeni od strane Prodavatelja.

6. Prilikom popunjavanja obrasca za registraciju, Kupac ima mogućnost pročitati Pravilnik, prihvaćajući njegov sadržaj označavanjem odgovarajućeg polja u obrascu.

7.
Tijekom Registracije Kupac može dobrovoljno pristati na obradu svojih osobnih podataka u marketinške svrhe označavanjem odgovarajućeg polja u obrascu za registraciju. U tom slučaju Prodavatelj jasno obavještava o svrsi prikupljanja osobnih podataka Kupca, kao io poznatim ili očekivanim primateljima tih podataka.

8.
Privola Kupca za obradu njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe ne uvjetuje mogućnost sklapanja ugovora s Prodavateljem za pružanje usluge Račun kupca elektroničkim putem. Suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku dostavom odgovarajuće izjave Kupca Prodavatelju. Izjava se može, primjerice, poslati na adresu Prodavatelja putem e-maila.

9.
Nakon predaje ispunjenog obrasca za registraciju, Kupac će odmah na e-mail adresu navedenu u obrascu za registraciju dobiti potvrdu o registraciji od strane Prodavatelja. U ovom trenutku sklapa se ugovor o elektroničkom pružanju usluge korisničkog računa, a korisnik stječe mogućnost pristupa korisničkom računu i izmjene podataka koje je dao prilikom Registracije.
§ 4 Naredbe

1.
Podaci sadržani na web stranici Trgovine ne predstavljaju ponudu Prodavatelja u smislu Građanskog zakonika, već samo poziv Kupcima na dostavu ponuda za sklapanje Ugovora o prodaji.

2.
Kupac može izvršiti narudžbe u Internet trgovini putem Internet stranice Internet trgovine, 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno.

3.
Kupac koji vrši narudžbu putem web stranice Trgovine završava narudžbu odabirom Robe za koju je zainteresiran. Roba se dodaje narudžbi odabirom gumba "DODAJ U KOŠARICU" ispod dane Robe predstavljene na web stranici trgovine. Nakon izvršenja cjelokupne narudžbe i naznake načina dostave i načina plaćanja u "KOŠARICI", Kupac vrši narudžbu slanjem narudžbenice Prodavatelju, odabirom gumba "Naruči i plati" na web stranici Trgovine. Svaki put prije slanja narudžbe Prodavatelju, Kupac je obaviješten o ukupnoj cijeni za odabranu Robu i Dostavu, kao io svim dodatnim troškovima koje je dužan snositi u vezi s Ugovorom o kupoprodaji.

4.
Narudžbom Kupac daje ponudu Prodavatelju za sklapanje Ugovora o kupoprodaji Robe koja je predmet narudžbe.

5.
Nakon izvršene narudžbe, Prodavatelj šalje potvrdu o njezinoj predaji na e-mail adresu koju je naveo Kupac.

6.
Zatim, nakon potvrde narudžbe, Prodavatelj šalje informaciju o prihvaćanju narudžbe na e-mail adresu koju je naveo Kupac. Informacija o prihvaćanju naloga za izvršenje je izjava Prodavatelja o prihvaćanju ponude iz §4 st. 4. i primitkom iste od strane Kupca sklapa se Ugovor o prodaji.

7.
Nakon sklapanja Ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj Kupcu potvrđuje svoje uvjete slanjem istih na trajnom mediju na e-mail adresu Kupca ili pisanim putem na adresu koju je Kupac naveo prilikom registracije ili prilikom narudžbe.
§ 5 Plaćanja

1.
Cijene na web stranici Trgovine postavljene pored danog Proizvoda su bruto cijene i ne sadrže informacije o troškovima Dostave i bilo kojim drugim troškovima koje će Kupac imati u vezi s Ugovorom o prodaji, o čemu će Kupac biti odgovoran. informirani prilikom odabira načina dostave i narudžbe.

2.
Kupac može odabrati sljedeće oblike plaćanja za naručenu robu:

i)
bankovni prijenos na žiro račun Prodavatelja (u ovom slučaju narudžba će biti obrađena nakon što Prodavatelj Kupcu pošalje potvrdu o prihvaćanju narudžbe i nakon što sredstva sjednu na bankovni račun Prodavatelja);

b)
bankovni prijenos putem vanjskog sustava plaćanja PayU, kojim upravlja PayU S.A. sa sjedištem u Poznańu (u ovom slučaju, provedba narudžbe će započeti nakon što Prodavatelj Kupcu pošalje potvrdu o prihvaćanju narudžbe i nakon što Prodavatelj od PayU sustava primi informaciju o plaćanju od strane Kupca);

c)
plaćanje pouzećem, plaćanje od strane Dobavljača prilikom izvršenja Isporuke (u ovom slučaju izvršenje narudžbe će započeti nakon što Prodavatelj Kupcu pošalje potvrdu narudžbe).

3.
Kupac je dužan izvršiti plaćanje narudžbe u iznosu koji proizlazi iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora u roku od 7 radnih dana, ako je odabrao oblik plaćanja unaprijed.

4. U slučaju da Kupac ne plati uplatu u roku iz §5 st. 3. Pravilnika, Prodavatelj Kupcu određuje dodatni rok za izvršenje plaćanja i o tome obavještava Kupca na trajnom mediju. Informacija o dodatnom roku plaćanja uključuje i informaciju da će nakon isteka tog roka Prodavatelj odstupiti od Ugovora o kupoprodaji. U slučaju nepravomoćnog isteka drugog roka plaćanja, Prodavatelj će Kupcu poslati Izjavu o odustajanju od ugovora na trajnom mediju sukladno čl. 491. Građanskog zakonika.

§ 6 Dostava

1.
Prodavatelj vrši dostavu na području Republike Poljske.

2.
Prodavatelj se obvezuje robu koja je predmet kupoprodajnog ugovora isporučiti bez nedostataka.

3.
Prodavatelj objavljuje podatke o broju radnih dana potrebnih za isporuku i izvršenje narudžbe na web stranici trgovine.

4.
Datum isporuke i izvršenja narudžbe naveden na web stranici trgovine računa se u radne dane u skladu s §5. 2. Pravilnika.

5.
Naručena roba isporučuje se Kupcu putem Dobavljača na adresu navedenu u narudžbenici.

6.
Na dan slanja Robe Kupcu, podaci koji potvrđuju otpremu od strane Prodavatelja šalju se na e-mail adresu Kupca.

7.
Kupac je dužan pregledati isporučenu pošiljku na vrijeme i na način koji je prihvaćen za pošiljke određene vrste. U slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke, Kupac ima pravo zahtijevati da djelatnik Dobavljača sačini odgovarajući zapisnik.

8.
Prodavatelj, u skladu s voljom Kupca, pošiljci koja je predmet Isporuke prilaže potvrdu o plaćanju ili PDV račun koji pokriva isporučenu robu.

Za dobivanje računa s PDV-om kupac se prilikom kupnje treba izjasniti da Robu kupuje kao poduzetnik (porezni obveznik). Gore navedena izjava podnosi se označavanjem odgovarajućeg polja u obrascu narudžbe, prije slanja narudžbe Prodavatelju.

9.
U slučaju odsutnosti Kupca na adresi koju je naveo prilikom narudžbe kao adresu za dostavu, djelatnik Dobavljača će ostaviti obavijest ili pokušati kontaktirati telefonom radi utvrđivanja datuma kada će Kupac biti prisutan. U slučaju vraćanja naručene Robe u Internet trgovinu od strane Dobavljača, Prodavatelj će kontaktirati Kupca putem e-maila ili telefonski, ponovno dogovoriti s Kupcem datum i cijenu dostave.
§ 7 Jamstvo

1.
Prodavatelj osigurava Isporuku Robe bez fizičkih i pravnih nedostataka. Prodavatelj odgovara kupcu ako proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (jamstvo).

2.
Ako Proizvod ima nedostatak, Kupac može:

i)
podnijeti izjavu o sniženju cijene ili odstupiti od Ugovora o prodaji, osim ako Prodavatelj odmah i bez nepotrebnih neugodnosti za Kupca zamijeni proizvod s nedostatkom s proizvodom bez nedostataka ili otkloni nedostatak.

Ovo ograničenje se ne primjenjuje ako je Proizvod već zamijenio ili popravio Prodavatelj ili Prodavatelj nije ispunio obvezu zamjene Proizvoda neispravnim ili uklanjanja nedostataka. Kupac može, umjesto otklanjanja nedostatka koji je predložio Prodavatelj, zahtijevati da se Proizvod zamijeni Proizvodom bez nedostataka ili umjesto zamjene Proizvoda zahtijevati da se nedostatak otkloni, osim ako je nemoguće donijeti Proizvod u skladu s ugovorom na način koji je izabrao kupac ili bi zahtijevao prekomjerne troškove u usporedbi s metodom koju je predložio Prodavatelj. Prilikom procjene viška troškova uzima se u obzir vrijednost Proizvoda bez nedostataka, vrsta i značaj nedostatka, kao i neugodnosti kojima bi Kupac inače bio izložen.

b/ zahtijevati zamjenu neispravnog proizvoda s proizvodom bez nedostataka ili uklanjanje nedostatka. Prodavatelj je dužan proizvod s nedostatkom zamijeniti proizvodom bez nedostataka ili ukloniti nedostatak u razumnom roku bez nepotrebnih neugodnosti za kupca.

Prodavatelj može odbiti udovoljiti zahtjevu Kupca ako je Robu s nedostatkom nemoguće uskladiti s Ugovorom o prodaji na način koji je izabrao Kupac ili bi to zahtijevalo prevelike troškove u usporedbi s drugim mogućim načinom usklađivanja s Ugovorom o prodaji. Troškove popravka ili zamjene snosi Prodavatelj.

3.
Kupac koji ostvaruje prava iz jamstva dužan je predmet s nedostatkom dostaviti na adresu Prodavatelja. U slučaju Kupca koji je Potrošač i Poduzetnik s pravima potrošača, trošak dostave snosi Prodavatelj.

4.
Prodavatelj je odgovoran prema jamstvu ako se fizički nedostatak pronađe unutar dvije godine nakon što je Roba isporučena Kupcu. Zahtjev za otklanjanje nedostatka ili zamjenu Proizvoda Proizvodom bez nedostataka zastarijeva nakon godinu dana, ali taj rok ne može završiti prije isteka roka navedenog u prvoj rečenici. U tom roku Kupac može odustati od Ugovora o prodaji ili podnijeti izjavu o smanjenju cijene zbog nedostatka Robe. Ukoliko je Kupac zatražio zamjenu Proizvoda Proizvodom bez nedostataka ili uklanjanje nedostatka, rok za odustanak od Kupoprodajnog ugovora ili dostavu izjave o smanjenju cijene počinje teći nepravomoćnim istekom roka za zamjenu Proizvoda ili otklanjanje nedostatka. .

5.
Sve pritužbe vezane uz Robu ili provedbu Kupoprodajnog ugovora Kupac može uputiti u pisanom obliku na adresu Prodavatelja.

6.
Prodavatelj će u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva koji sadrži prigovor odgovoriti na reklamaciju Robe ili reklamaciju vezanu uz provedbu Ugovora o prodaji koju podnese Kupac.

7.
Kupac može podnijeti prigovor prodavatelju u vezi s korištenjem besplatnih usluga koje prodavatelj pruža elektroničkim putem. Prigovor se može podnijeti u elektroničkom obliku i poslati na adresu info@gilpa.eu. U prigovoru Kupac treba navesti opis problema. Prodavatelj će odmah, a najkasnije u roku od 14 dana, razmotriti prigovor i dostaviti Kupcu odgovor.

8.
Prodavatelj ne koristi izvansudsko rješavanje sporova iz Zakona od 23. rujna 2016. o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.
§ 8. Povlačenje iz kupoprodajnog ugovora

1.
Kupac Potrošač i Poduzetnik s potrošačkim pravima koji je sklopio Ugovor o kupoprodaji može od njega odustati u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

2.
Rok za odustanak od Ugovora o kupoprodaji počinje teći od trenutka preuzimanja Robe od strane Kupca, Poduzetnika s pravima potrošača ili treće osobe koju on odredi osim prijevoznika.

3.
Potrošač i Poduzetnik s pravima potrošača mogu odustati od Ugovora o kupoprodaji podnošenjem Izjave o odustajanju Prodavatelju. Ova se izjava može dostaviti, primjerice, u pisanom obliku na adresu Prodavatelja, tj. Gilbertson & Page Europa Sp. z o.o., ul. Świętojańska 36/1 (81-372), Gdynia ili putem e-pošte na adresu Prodavatelja, tj. info@gilpa.eu. Izjava se može podnijeti na obrascu, čiji je primjerak Prodavatelj objavio na web stranici trgovine na sljedećoj adresi: Obrazac za odustajanje. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka.

4.
Potrošač i Poduzetnik s pravima potrošača mogu odustati od Ugovora podnošenjem Izjave o odustajanju Prodavatelju putem obrasca dostupnog na web stranici na adresi: Elektronički obrazac za odustanak. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka. Prodavatelj će Kupcu i Poduzetnicima s pravima potrošača odmah potvrditi primitak obrasca dostavljenog putem web stranice.

5.
U slučaju odustajanja od Ugovora o prodaji isti se smatra ništavim.

6.
Ukoliko je Potrošač ili Poduzetnik s pravima potrošača podnio izjavu o odustajanju od Ugovora o kupoprodaji prije nego je Prodavatelj prihvatio njegovu ponudu, ponuda prestaje biti obvezujuća.

7.
Prodavatelj je dužan odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave Kupca ili Poduzetnika o odustajanju od Ugovora o kupoprodaji, izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava, uključujući i troškove Dostave Robe do Kupca. ili Poduzetnik s pravima potrošača. Prodavatelj može zadržati povrat primljenih uplata od Kupca ili Poduzetnika s pravima potrošača do povrata Robe ili dok Potrošač ili Poduzetnici s pravima potrošača ne dostave dokaz o povratu Robe, ovisno o tome što se dogodi prije.

8.
Ukoliko je Potrošač ili Poduzetnik s pravom Potrošača koji ostvaruje pravo na odustanak odabrao način dostave Robe koji nije najjeftiniji uobičajeni način Dostave koji nudi Prodavatelj, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat dodatnih troškova koje je imao Potrošač. ili Poduzetnik s pravima potrošača.

9.
Potrošač odnosno Poduzetnik s pravima potrošača dužan je robu vratiti Prodavatelju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odstupio od Ugovora o kupoprodaji. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti Robu na adresu Prodavatelja prije isteka roka.

10.
U slučaju odustajanja, Kupac koji je Potrošač ili Poduzetnik s pravima potrošača snosi samo izravne troškove povrata.

11.
Ako se Roba zbog svoje prirode ne može uobičajeno vratiti poštom, Prodavatelj će obavijestiti Potrošača i Poduzetnika s pravima potrošača o troškovima povrata robe na web stranici trgovine.

12.
Potrošač i Poduzetnik s pravima potrošača odgovorni su za smanjenje vrijednosti Dobra zbog korištenja istog na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja Dobra.

13.
Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja kojim se koristio Potrošač ili Poduzetnik s potrošačkim pravima, osim ako je Potrošač ili Poduzetnik s potrošačkim pravima izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne uključuje nikakve troškove.

14.
Pravo na odustanak od Ugovora o kupoprodaji nema Potrošač i Poduzetnik s pravima Potrošača u odnosu na ugovore kod kojih je Roba kvarljiva ili ima kratak rok trajanja.

15.
Pravo na odustanak od Ugovora o kupoprodaji nema Potrošač i Poduzetnik s pravima Potrošača u odnosu na ugovore u kojima se Roba isporučuje u zatvorenoj ambalaži, koju nakon otvaranja ambalaže nije moguće vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijene. razloga, ako je ambalaža otvorena nakon isporuke.
§ 9 Besplatne usluge

1.
Prodavatelj nudi Kupcima besplatne elektroničke usluge:

i)
Kontakt obrazac;

b)
Newsletter;

c)
Preporuči prijatelju;

d)
Održavanje korisničkog računa;

e)
Zatražite proizvod;

f)
Objavljivanje vašeg mišljenja.

2.
Usluge navedene u §9 st. 1 gore dostupni su 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno.

3.
Prodavatelj zadržava pravo izbora i promjene vrste, oblika, vremena i načina pristupa odabranim navedenim uslugama, o čemu će obavijestiti Kupce na način primjeren izmjeni Pravilnika.

4.
Usluga Kontakt obrazac sastoji se od slanja poruke Prodavatelju pomoću obrasca dostupnog na web stranici trgovine.

5.
Odustajanje od besplatne usluge Kontakt obrazac moguće je u bilo kojem trenutku i sastoji se u prestanku slanja upita Prodavatelju.

6.
Uslugom Newsletter može se koristiti bilo koji kupac koji unese svoju e-mail adresu, koristeći obrazac za registraciju koji Prodavatelj daje na web stranici trgovine. Nakon podnošenja ispunjenog obrasca za registraciju, Kupac će odmah primiti aktivacijsku poveznicu putem e-pošte na e-mail adresu navedenu u obrascu za registraciju kako bi potvrdio pretplatu na Newsletter. Čim korisnik aktivira poveznicu, sklapa se ugovor o pružanju usluge Newsletter elektroničkim putem.

Tijekom Registracije Kupac može dodatno označiti odgovarajuću kućicu u obrascu za registraciju kako bi se pretplatio na Newsletter uslugu.

7.
Usluga Newsletter sastoji se od slanja elektroničkih poruka od strane Prodavatelja na e-mail adresu s informacijama o novim proizvodima ili uslugama u ponudi Prodavatelja. Prodavatelj šalje newsletter svim kupcima koji su se pretplatili.

8. Ukoliko je Potrošač ili Poduzetnik s pravom Potrošača koji ostvaruje pravo na odustanak odabrao način dostave Robe koji nije najjeftiniji uobičajeni način Dostave koji nudi Prodavatelj, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat dodatnih troškova koje je imao Potrošač. ili Poduzetnik s pravima potrošača.

9.
Potrošač odnosno Poduzetnik s pravima potrošača dužan je robu vratiti Prodavatelju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odstupio od Ugovora o kupoprodaji. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti Robu na adresu Prodavatelja prije isteka roka.

10.
U slučaju odustajanja, Kupac koji je Potrošač ili Poduzetnik s pravima potrošača snosi samo izravne troškove povrata.

11.
Ako se Roba zbog svoje prirode ne može uobičajeno vratiti poštom, Prodavatelj će obavijestiti Potrošača i Poduzetnika s pravima potrošača o troškovima povrata robe na web stranici trgovine.

12.
Potrošač i Poduzetnik s pravima potrošača odgovorni su za smanjenje vrijednosti Dobra zbog korištenja istog na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja Dobra.

13.
Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja kojim se koristio Potrošač ili Poduzetnik s potrošačkim pravima, osim ako je Potrošač ili Poduzetnik s potrošačkim pravima izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne uključuje nikakve troškove.

14.
Pravo na odustanak od Ugovora o kupoprodaji nema Potrošač i Poduzetnik s pravima Potrošača u odnosu na ugovore kod kojih je Roba kvarljiva ili ima kratak rok trajanja.

15.
Pravo na odustanak od Ugovora o kupoprodaji nema Potrošač i Poduzetnik s pravima Potrošača u odnosu na ugovore u kojima se Roba isporučuje u zatvorenoj ambalaži, koju nakon otvaranja ambalaže nije moguće vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijene. razloga, ako je ambalaža otvorena nakon isporuke.
§ 9 Besplatne usluge

1.
Prodavatelj nudi Kupcima besplatne elektroničke usluge:

i)
Kontakt obrazac;

b)
Newsletter;

c)
Preporuči prijatelju;

d)
Održavanje korisničkog računa;

e)
Zatražite proizvod;

f)
Objavljivanje vašeg mišljenja.

2. Usluge navedene u §9 st. 1 gore dostupni su 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno.

3.
Prodavatelj zadržava pravo izbora i promjene vrste, oblika, vremena i načina pristupa odabranim navedenim uslugama, o čemu će obavijestiti Kupce na način primjeren izmjeni Pravilnika.

4.
Usluga Kontakt obrazac sastoji se od slanja poruke Prodavatelju pomoću obrasca dostupnog na web stranici trgovine.

5.
Odustajanje od besplatne usluge Kontakt obrazac moguće je u bilo kojem trenutku i sastoji se u prestanku slanja upita Prodavatelju.

6.
Uslugom Newsletter može se koristiti bilo koji kupac koji unese svoju e-mail adresu, koristeći obrazac za registraciju koji Prodavatelj daje na web stranici trgovine. Nakon podnošenja ispunjenog obrasca za registraciju, Kupac će odmah primiti aktivacijsku poveznicu putem e-pošte na e-mail adresu navedenu u obrascu za registraciju kako bi potvrdio pretplatu na Newsletter. Čim korisnik aktivira poveznicu, sklapa se ugovor o pružanju usluge Newsletter elektroničkim putem.

Tijekom Registracije Kupac može dodatno označiti odgovarajuću kućicu u obrascu za registraciju kako bi se pretplatio na Newsletter uslugu.

7.
Usluga Newsletter sastoji se od slanja elektroničkih poruka od strane Prodavatelja na e-mail adresu s informacijama o novim proizvodima ili uslugama u ponudi Prodavatelja. Prodavatelj šalje newsletter svim kupcima koji su se pretplatili.

8.
Svaki Newsletter upućen određenom Kupcu uključuje osobito: podatke o pošiljatelju, popunjeno polje "subject", navođenje sadržaja pošiljke te podatke o mogućnosti i načinu odjave s besplatne usluge Newsletter.

9.
Kupac može u bilo kojem trenutku odustati od primanja Newslettera odjavom putem poveznice koja se nalazi u svakoj e-poruci poslanoj u sklopu usluge Newsletter ili deaktiviranjem odgovarajućeg polja na korisničkom računu.

10.
Besplatna usluga Preporuči prijatelju sastoji se u omogućavanju Klijentima od strane Prodavatelja da ti Klijenti pošalju prijatelju e-mail u vezi s Robom koju su odabrali. Kupac prije slanja poruke specificira Robu koja će biti predmet preporuke, a zatim putem funkcije "Preporuči prijatelju" popunjava obrazac navodeći svoju e-mail adresu i e-mail adresu prijatelju kojemu želi preporučiti odabranu Robu. Kupac ne smije koristiti predmetnu uslugu u bilo koju drugu svrhu osim za preporuku odabranog dobra. Korisnik ne prima naknadu niti bilo koju drugu vrstu pogodnosti za korištenje predmetne usluge.

11.
Odustajanje od besplatne usluge Preporuči prijatelju moguće je u bilo kojem trenutku i sastoji se u prestanku slanja narudžbi za odabranu Robu prijateljima Kupca.

12.
Usluga Pitaj o proizvodu sastoji se od slanja poruke Prodavatelju pomoću obrasca dostupnog na web stranici trgovine.

13.
Odustajanje od besplatne usluge Pitaj za proizvod moguće je u bilo kojem trenutku i sastoji se u prestanku slanja upita Prodavatelju.

14.
Usluga upravljanja korisničkim računom dostupna je nakon Registracije pod uvjetima opisanim u Pravilima i sastoji se u pružanju Kupcu namjenske ploče kao dijela web stranice Trgovine, omogućavajući Kupcu izmjenu podataka koje je naveo tijekom Registracije, kao i praćenje status narudžbi i povijest već izvršenih narudžbi.

15.
Kupac koji se registrirao može Prodavatelju podnijeti zahtjev za brisanje Računa Kupca, ali u slučaju zahtjeva za brisanjem Računa Kupca od strane Prodavatelja isti može biti izbrisan do 14 dana od podnošenja zahtjeva.

16.
Usluga Objavljivanja mišljenja sastoji se u omogućavanju Prodavatelja, Kupcima koji imaju Račun Kupca, da na web stranici Trgovine objave pojedinačne i subjektivne izjave Kupca u vezi, posebice, s Robom.

17.
Moguće je odustati od usluge. Objavljivanje mišljenja moguće je u bilo kojem trenutku i sastoji se u tome da Kupac prestane objavljivati ​​sadržaj na web stranici trgovine.

18.
Prodavatelj ima pravo blokirati pristup Računu Kupca i besplatnim uslugama u slučaju da Kupac postupa na štetu Prodavatelja, odnosno provodi reklamne aktivnosti drugog poduzetnika ili proizvoda; aktivnost koja se sastoji u objavljivanju sadržaja koji nije povezan s aktivnostima Prodavatelja; aktivnosti koje se sastoje u objavljivanju neistinitog ili obmanjujućeg sadržaja, kao iu slučaju postupanja Kupca na štetu drugih Korisnika, kršenja zakona ili odredbi Pravilnika od strane Korisnika, kao i prilikom blokiranja pristupa Računu Korisnika i besplatnog usluga je opravdano sigurnosnim razlozima - posebice: probijanjem sigurnosti web stranice Internet trgovine od strane Kupca ili drugim hakerskim aktivnostima. Blokada pristupa Računu korisnika i besplatnim uslugama iz gore navedenih razloga traje onoliko koliko je potrebno da se riješi problem koji je temelj za blokadu pristupa Računu korisnika i besplatnim uslugama. Prodavatelj će obavijestiti Kupca o blokiranju pristupa Računu Kupca i besplatnim uslugama elektroničkim putem na adresu koju je Kupac naveo u obrascu za registraciju.
§ 10 Odgovornost kupca za sadržaj koji je objavio

1.
Objavljivanjem sadržaja i stavljanjem na raspolaganje, Kupac dobrovoljno širi sadržaj. Objavljeni sadržaj ne izražava stavove Prodavatelja i ne treba ga poistovjećivati ​​s njegovim aktivnostima. Prodavatelj nije pružatelj sadržaja, već samo subjekt koji u tu svrhu osigurava odgovarajuće ICT resurse.

2.
Kupac izjavljuje da:

i)
ima pravo koristiti vlasnička autorska prava, prava industrijskog vlasništva i/ili srodna prava na - odnosno - djela, objekte prava industrijskog vlasništva (npr. trgovačke marke) i/ili objekte srodnih prava koji čine sadržaj;

b)
objavljivanje i dijeljenje, kao dio usluga iz §9. Pravilnika, osobnih podataka, slika i informacija o trećim stranama odvijalo se zakonito, dobrovoljno i uz pristanak osoba na koje se odnose;

c)
pristaje na pristup objavljenim sadržajima od strane drugih kupaca i Prodavatelja, te ovlašćuje Prodavatelja da ih besplatno koristi u skladu s odredbama ovih Pravila;

d)
suglasnost za izradu djela u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima.

3.
Kupac nema pravo na:

i)
objavljivanje, u sklopu korištenja usluga iz §9. Pravilnika, osobnih podataka trećih strana i širenje slike trećih strana bez pristanka ili suglasnosti treće strane propisane zakonom;

b)
objavljivanje, u sklopu korištenja usluga iz §9. Pravilnika, reklamnih i/ili promidžbenih sadržaja.

4.
Prodavatelj je odgovoran za sadržaj koji objavljuju kupci, pod uvjetom da primi obavijest u skladu s §11. Pravilnika.

5.
Kupcima je zabranjeno objavljivati, u sklopu korištenja usluga iz §9. Pravilnika, sadržaje koji bi mogli, posebice:

i)
biti objavljen u lošoj vjeri, npr. s namjerom kršenja osobnih prava trećih strana;

b)
kršiti bilo koja prava trećih strana, uključujući prava vezana uz zaštitu autorskih i srodnih prava, zaštitu prava industrijskog vlasništva, poslovne tajne ili povezana s obvezama povjerljivosti;

c)
biti uvredljivi ili predstavljati prijetnju drugim ljudima, sadržavati rječnik koji krši dobre manire (npr. upotrebom vulgarnosti ili izraza koji se obično smatraju uvredljivima);

d)
biti u suprotnosti s interesima Prodavatelja, odnosno sadržaj koji predstavlja reklamni materijal drugog poduzetnika ili proizvoda; sadržaj koji nije vezan uz djelatnost Prodavatelja; lažan ili obmanjujući sadržaj;

e)
na drugi način kršiti odredbe Pravilnika, dobrog ponašanja, odredbe važećeg zakona, društvene ili moralne norme.

6.
U slučaju primitka obavijesti u skladu s §11 Pravilnika, Prodavatelj zadržava pravo izmjene ili brisanja sadržaja koji su korisnici objavili u sklopu korištenja usluga iz §9 Pravilnika, posebno s u pogledu sadržaja za koje je, na temelju prijava trećih strana ili nadležnih tijela, utvrđeno da bi mogli predstavljati kršenje ovog Pravilnika ili važećeg zakona. Prodavatelj ne kontrolira objavljeni sadržaj kontinuirano.

7.
Kupac je suglasan da Prodavatelj besplatno koristi sadržaj koji je objavio kao dio web stranice Trgovine.

§ 11 Prijava prijetnje ili povrede prava

1.
U slučaju da Kupac ili druga fizička ili pravna osoba smatra da sadržaj objavljen na web stranici Trgovine krši njihova prava, osobna prava, pristojnost, osjećaje, moral, uvjerenja, načela poštenog tržišnog natjecanja, know-how, zakonom zaštićenu tajnu. ili pod obvezom, može obavijestiti Prodavatelja o potencijalnom kršenju.

2.
Prodavatelj, obaviješten o potencijalnom kršenju, odmah poduzima korake za uklanjanje sadržaja koji uzrokuje kršenje s web stranice trgovine.
§ 12 Zaštita osobnih podataka

1.
Pravila zaštite osobnih podataka navedena su u Politici privatnosti.
§ 13 Raskid ugovora (ne primjenjuje se na ugovore o prodaji)

1.
Kupac i Prodavatelj mogu raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga, u skladu s pravima koja je druga strana stekla prije raskida gore navedenog. ugovor i odredbe u nastavku.

2.
Kupac koji se registrirao raskida ugovor o pružanju elektroničkih usluga slanjem odgovarajuće izjave volje Prodavatelju, bilo kojim sredstvom daljinske komunikacije koje Prodavatelju omogućuje čitanje izjave namjere Kupca.

3.
Prodavatelj raskida ugovor o pružanju elektroničkih usluga slanjem Kupcu odgovarajuće izjave volje na e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom Registracije.
§ 14 Završne odredbe

1.
Prodavatelj odgovara za neizvršenje ili nepravilno izvršenje ugovora, ali u slučaju ugovora sklopljenih s kupcima koji su poduzetnici, prodavatelj odgovara samo u slučaju namjerne štete iu granicama stvarnih gubitaka koje je kupac pretrpio. koji je Poduzetnik.

2.
Sadržaj ovih Pravila može se snimiti ispisom, spremanjem na nosač ili preuzimanjem u bilo kojem trenutku s web stranice Trgovine.

3.
U slučaju spora temeljem zaključenog Ugovora o prodaji, strane će nastojati riješiti sporazumno. Za rješavanje bilo kakvih sporova proizašlih iz ovih Pravila mjerodavno je pravo Poljske.

4.
Prodavatelj obavještava Kupca koji je Potrošač o mogućnosti korištenja izvansudskog postupka reklamacije i rješavanja štete. Pravila pristupa ovim postupcima dostupna su u uredima ili na web stranicama subjekata ovlaštenih za izvansudsko rješavanje sporova. To mogu biti, posebice, pravobranitelji za zaštitu potrošača ili Pokrajinske inspekcije trgovinske inspekcije, čiji je popis dostupan na web stranici Ureda za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača.
Prodavatelj obavještava da se na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nalazi online platforma za rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika na razini EU (ODR platforma).

5.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Pravila. Sve narudžbe koje je Prodavatelj prihvatio za izvršenje prije dana stupanja na snagu novog Pravilnika provode se na temelju Pravilnika koji je bio na snazi ​​na dan kada je Kupac predao narudžbu. Izmjena Pravilnika stupa na snagu u roku od 7 dana od dana objave na web stranici Trgovine. O izmjeni Pravilnika Prodavatelj će obavijestiti Kupca 7 dana prije stupanja na snagu novog Pravilnika putem e-mail poruke s poveznicom na tekst izmijenjenog Pravilnika. Ukoliko Kupac ne prihvaća novi sadržaj Pravilnika, dužan je o tome obavijestiti Prodavatelja, što za posljedicu ima raskid ugovora u skladu s odredbama §13. Pravilnika.

6.
Pravilnik stupa na snagu 01.01.2021.

hrvatski