Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1.

Această Politică de confidențialitate stabilește regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul magazinului online gilps.eu (denumit în continuare „Magazin online”).

2.

Proprietarul Magazinului Online și în același timp administratorul de date este Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. cu sediul în Gdynia (81-372), Świętojańska 36/1, înscrisă în registrul antreprenorilor al Registrului Curții Naționale ținut de Tribunalul Districtual Gdańsk-Północ din Gdańsk, Secția a 8-a Comercială a Registrului Tribunalului Național sub numărul KRS 0000886102, cu capital social de 5.000 PLN, NIP: 5862365742, REGON: 388268302, denumit în continuare Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o ..

3.

Datele personale colectate de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. sunt prelucrate prin intermediul Magazinului online în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscută și sub denumirea de GDPR.

4.

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. acționează cu cea mai mare grijă pentru a respecta confidențialitatea clienților care vizitează Magazinul Online.

§ 1 Tipul datelor prelucrate, scopurile și temeiul juridic

1.

Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. colectează informații despre persoane fizice care efectuează tranzacții juridice care nu au legătură directă cu activitățile lor, persoane fizice care desfășoară activitate de afaceri sau profesionale în nume propriu și persoane fizice care reprezintă persoane juridice sau unități organizatorice care nu sunt persoane juridice, cărora legea le conferă capacitate juridică, denumite în continuare denumiți în comun Clienți.

2.
Datele personale ale clienților sunt colectate în cazul:

și)
înregistrarea contului în Magazinul Online pentru a crea un cont individual și a gestiona acest cont. Temei juridic: necesitatea executării contractului de furnizare a serviciului de Cont (articolul 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR);

b)
plasarea unei comenzi în Magazinul Online în vederea executării contractului de vânzare. Temei juridic: necesitatea executării contractului de vânzare (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR);

c)
abonarea la newsletter (Newsletter) in vederea executarii contractului al carui obiect este serviciul prestat electronic. Temei juridic - consimțământul persoanei vizate de a executa contractul de furnizare a serviciului Newsletter (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR);

d)
folosind serviciul formular de contact din Magazinul Online pentru a executa contractul furnizat electronic. Temei juridic: necesitatea executării contractului pentru furnizarea serviciului de formular de contact (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR).

3.
La înregistrarea unui cont în Magazinul Online, Clientul furnizează:

și)
Adresa de email;

b)
Primul nume si ultimul nume;

c)
Număr de telefon.

4.
La înregistrarea unui cont în Magazinul Online, Clientul setează independent o parolă individuală pentru a-și accesa contul. Clientul poate schimba parola ulterior, în condițiile descrise în §5.

5.
Atunci când plasează o comandă în Magazinul Online, Clientul furnizează următoarele date:

și)
Adresa de email;

b)
date adresa:

și.
cod poștal și oraș;

b.
tara (stat);

c.
strada cu numarul de casa/apartament.

c)
Primul nume si ultimul nume;

d)
Număr de telefon.

6.
În cazul Antreprenorilor, domeniul de aplicare al datelor de mai sus este extins suplimentar prin:

și)
Companie de antreprenori;

b)
nip de număr.

7.
În cazul utilizării serviciului Newsletter, Clientul furnizează doar adresa sa de e-mail.

8.
La utilizarea serviciului formular de contact, Clientul furnizează următoarele date:

și)
Adresa de email;

b)
Primul nume si ultimul nume.

9.
La utilizarea Site-ului Magazinului pot fi descărcate informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită computerului Clientului sau adresa IP externă a furnizorului de internet, numele domeniului, tipul browserului, timpul de acces, tipul sistemului de operare.

10.
Datele de navigare pot fi, de asemenea, colectate de la clienți, inclusiv informații despre link-uri și referințe în care aceștia decid să facă clic sau alte activități întreprinse în Magazinul Online. Temei juridic - un interes legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), constând în facilitarea utilizării serviciilor furnizate electronic și îmbunătățirea funcționalității acestor servicii.

11.
În scopul determinării, investigației și punerii în aplicare a revendicărilor, unele date personale furnizate de Client pot fi prelucrate în cadrul utilizării funcționalității din Magazinul Online, precum: nume, prenume, date privind utilizarea serviciilor, dacă revendicările rezultă din modul în care Clientul utilizează serviciile, alte date necesare pentru a dovedi existența revendicării, inclusiv amploarea prejudiciului suferit. Temei juridic - un interes legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), constând în stabilirea, urmărirea și executarea cererilor și apărarea împotriva pretențiilor în procedurile în fața instanțelor și a altor autorități ale statului.

12.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. prelucrează date cu caracter personal, inclusiv: nume, prenume, adresa de e-mail, precum și răspunsuri la întrebările pregătite în cadrul sondajului de satisfacție și formularele utilizate pentru sondajul de satisfacție. Participarea la astfel de acțiuni este voluntară. În cazul în care Clientul nu este de acord să participe la acestea, el poate informa Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. la adresa conform §6, apoi Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. va bloca datele relevante. Temei juridic - un interes legitim (articolul 6 alineatul (1) lit. f) din GDPR), constând în îmbunătățirea funcționalității serviciilor furnizate electronic și evaluarea satisfacției față de serviciile pe care le furnizăm.

13.
Furnizarea datelor cu caracter personal către Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. este voluntară, în legătură cu contractele de vânzare încheiate sau prestarea de servicii prin intermediul Site-ului Magazinului, cu rezerva, însă, că nefurnizarea datelor specificate în formularele în procesul de Înregistrare împiedică Înregistrarea și crearea unui Cont de Client, iar în cazul plasarii unei comenzi fara inregistrarea unui Cont de Client va impiedica depunerea si implementarea comenzii Clientului.
§ 2 Cui sunt partajate sau încredințate datele și cât timp sunt stocate?

1.
Datele personale ale Clientului sunt furnizate furnizorilor de servicii utilizați de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. când rulați Magazinul online. Furnizorii de servicii cărora le sunt transferate datele cu caracter personal, în funcție de aranjamentele contractuale și de circumstanțe, sau sunt supuși instrucțiunilor Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. în ceea ce privește scopurile și metodele de prelucrare a acestor date (procesori) sau aceștia definesc în mod independent scopurile și metodele de prelucrare a acestora (administratorii).

și)
Procesoare. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. folosește furnizori care prelucrează date cu caracter personal doar la solicitarea Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o .. Acestea includ, printre altele, Furnizori care furnizează servicii de găzduire, servicii de contabilitate, furnizare de sisteme de marketing, sisteme de analiză a traficului în Magazinul Online, sisteme de analiză a eficacității campaniilor de marketing;

b)
Administratorii. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. folosește furnizori care nu acționează exclusiv conform instrucțiunilor și stabilesc ei înșiși scopurile și metodele de utilizare a datelor personale ale Clienților. Furnizează plăți electronice și servicii bancare.

2.
Locație. Furnizorii de servicii au sediul în Polonia și în alte țări din Spațiul Economic European (SEE).

3.
Datele personale ale clienților sunt stocate:

și)
Dacă baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul, atunci datele personale ale Clientului sunt prelucrate de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. atâta timp cât consimțământul nu este revocat și după revocarea consimțământului pentru o perioadă de timp corespunzătoare perioadei de prescripție a pretențiilor care pot fi formulate de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. și ce se poate ridica împotriva lui. Cu excepția cazului în care o prevedere specială prevede altfel, termenul de prescripție este de șase ani, iar pentru cererile de prestații periodice și cererile legate de conducerea unei afaceri - trei ani.

Dacă baza pentru prelucrarea datelor este executarea contractului, datele personale ale Clientului sunt prelucrate de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. atâta timp cât este necesară executarea contractului, iar după această perioadă pentru o perioadă corespunzătoare termenului de prescripție a creanțelor. Cu excepția cazului în care o prevedere specială prevede altfel, termenul de prescripție este de șase ani, iar pentru cererile de prestații periodice și cererile legate de conducerea unei afaceri - trei ani.

4.
În cazul unei achiziții în Magazinul Online, datele personale pot fi transferate companiei de curierat în vederea livrării bunurilor comandate.

5.
În cazul în care Clientul selectează plata prin sistemul PayU, datele sale personale sunt transferate în măsura necesară pentru plata către PayU S.A. cu sediul în Poznań (60-166), la ul. Grunwaldzka 182, înscrisă în registrul antreprenorilor ținut de Judecătoria Poznań - Nowe Miasto și Wilda din Poznań, Secția a 8-a Comercială a Registrului Tribunalului Național sub numărul KRS 0000274399.

6.
Datele de navigare pot fi folosite pentru a oferi clienților un serviciu mai bun, pentru a analiza date statistice și pentru a adapta Magazinul Online la preferințele clienților, precum și pentru a administra Magazinul Online.

7.
În cazul în care Clientul se abonează la newsletter (Newsletter), la adresa sa de e-mail Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. va trimite mesaje electronice care contin informatii comerciale despre promotii si produse noi disponibile in Magazinul Online.

8.
În cazul unei solicitări din partea Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. furnizează date cu caracter personal autorităților abilitate ale statului, în special unităților organizatorice ale parchetului, Poliției, Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Președintelui Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorului sau Președintelui Oficiului pentru Comunicații Electronice. .

9.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. pe Site-ul Magazin oferă pluginul „Like” al rețelei sociale facebook.com (administrator Facebook Ireland cu sediul în Irlanda), denumit în continuare: Facebook. Prin intermediul pluginului „Like”, Facebook colectează informații despre dispozitivul Clientului, adică: sistemul de operare, versiunile hardware și software, consumul bateriei, puterea semnalului, memoria disponibilă, tipul de browser, numele și tipurile de aplicații și fișiere și pluginuri instalate. În plus, Facebook colectează informații despre activitățile și comportamentele legate de dispozitiv, cum ar fi dacă fereastra este deschisă în prim-plan sau în fundal, sau informații despre mișcările mouse-ului care ajută la deosebirea oamenilor de roboți, identificatori unici, identificatori de dispozitiv și alți identificatori, de exemplu de jocuri. , aplicații sau conturi utilizate de Client, identificatori de dispozitiv de familie (sau alți identificatori unici pentru produsele Facebook, asociate cu același dispozitiv sau cont). Facebook colectează informații, și anume: semnalele dispozitivului, inclusiv semnalele Bluetooth și informații despre punctele de acces Wi-Fi, balizele și transmițătoarele rețelelor mobile situate în apropiere, date din setările dispozitivului, inclusiv informații care, cu acordul clientului, sunt obținute prin setările dispozitivului activate de acesta, de exemplu, accesul la locația GPS a Clientului, la cameră sau la fotografii. În ceea ce privește rețelele și conexiunile, Facebook colectează informații, și anume: numele operatorului de rețea mobilă sau al furnizorului de internet utilizat de client, limbă, fus orar, număr de telefon mobil, adresa IP, viteza conexiunii și, în unele cazuri, informații despre alte dispozitive din apropiere sau în rețeaua Clientului.

În cazul în care Clientul, în timp ce navighează pe Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. folosește un browser web, în ​​cadrul căruia este conectat la contul său de utilizator Facebook, plug-ul „Like” trimite către Facebook informații despre vizitele la Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o .. Datele obținute de Facebook includ ID-ul utilizatorului Facebook (cunoscut doar de Facebook), site-ul web vizitat, data și ora și datele menționate mai sus. Scopul colectării datelor de către Facebook este de a folosi informațiile obținute pentru a personaliza conținutul prezentat pe Facebook și pentru a îmbunătăți serviciile oferite de Facebook. Dacă Clientul utilizează suplimentar funcția „Like” disponibilă pe Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. această activitate va fi înregistrată de Facebook ca conținut preferat de client.

n cazul în care Clientul, în timp ce navighează pe Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. folosește un browser web, în ​​cadrul căruia nu este autentificat la contul său de Facebook sau nu are un cont de Facebook, apoi pluginul „Like” trimite Facebook informații despre pagina vizitată, data și ora vizitei și datele la care se face referire de mai sus. Scopul colectării datelor de către Facebook este de a îmbunătăți serviciile oferite de Facebook.
§ 3 Mecanismul cookie-urilor, adresa IP

1.
Magazinul online folosește fișiere mici numite cookie-uri. Sunt înregistrate de Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. pe dispozitivul final al persoanei care vizitează Magazinul Online, dacă browserul web permite acest lucru. Un fișier cookie conține de obicei numele domeniului din care provine, „ora de expirare” a acestuia și un număr individual, selectat aleatoriu, care identifică acest fișier. Informațiile colectate folosind acest tip de fișier ajută la ajustarea produselor oferite de Sp.z o.o. la preferințele individuale și nevoile reale ale vizitatorilor Magazinul Online Ele permit, de asemenea, elaborarea statisticilor generale ale vizitelor la produsele prezentate în Magazinul Online.

2.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. folosește două tipuri de cookie-uri:

și)
Cookie-uri de sesiune: după încheierea unei sesiuni de browser sau oprirea computerului, informațiile salvate sunt șterse din memoria dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite colectarea niciunei date personale sau a oricăror informații confidențiale de pe computerele clienților.

b)
Cookie-uri persistente: sunt stocate în memoria dispozitivului final al Clientului și rămân acolo până când sunt șterse sau expiră. Mecanismul cookie-urilor persistente nu permite colectarea niciunei date personale sau a oricăror informații confidențiale de pe computerul clienților.

3.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. folosește cookie-uri proprii în scopul:

și)
Autentificarea Clientului în Magazinul Online și asigurarea sesiunii Clientului în Magazinul Online (după autentificare), datorită cărora Clientul nu trebuie să reintroducă login-ul și parola pe fiecare subpagină a Magazinului Online;

b)
analiza și cercetarea, precum și auditul audienței și, în special, pentru a crea statistici anonime care ajută la înțelegerea modului în care Clienții folosesc Site-ul Magazinului, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestuia.

4.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. folosește cookie-uri externe în scopul:

și)
prezentarea de opinii pe site-urile Magazinului, care sunt descărcate de pe site-ul extern ceneo.pl (administrator cookie extern: Ceneo.pl sp.z o.o.cu sediul în Poznań);


5.
Mecanismul cookie-urilor este sigur pentru computerele Clienților Magazinului Online. În special, nu este posibil ca virușii sau alt software nedorit sau software rău intenționat să intre în computerele Clienților în acest mod. Cu toate acestea, în browserele lor, clienții au opțiunea de a limita sau dezactiva accesul cookie-urilor la computere. Dacă utilizați această opțiune, utilizarea Magazinului Online va fi posibilă, cu excepția funcțiilor care, prin natura lor, necesită cookie-uri.

6.
Mai jos vă prezentăm cum puteți modifica setările browserelor web populare în utilizarea cookie-urilor:

și)
browser Internet Explorer;

b)
browser Microsoft EDGE;

c)
browser Mozilla Firefox;

d)
browser Chrome;

e)
browser Safari;

f)
browser Opera.

7.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. poate colecta adresele IP ale clienților. O adresă IP este un număr atribuit computerului unui vizitator al magazinului online de către un furnizor de servicii de internet. Numărul IP permite accesul la Internet. În cele mai multe cazuri, este atribuit în mod dinamic computerului, adică se schimbă de fiecare dată când vă conectați la Internet. Adresa IP este folosită de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. la diagnosticarea problemelor tehnice cu serverul, realizarea de analize statistice (de ex. stabilirea din ce regiuni înregistrăm cele mai multe vizite), ca informații utile în administrarea și îmbunătățirea Magazinului Online, precum și în scopuri de securitate și posibilă identificare a programelor automate nedorite pentru vizualizare conținut care împovărează serverul Magazinul online.

8.
Magazinul online conține link-uri și referințe către alte site-uri web. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nu este responsabil pentru regulile de protecție a confidențialității aplicabile acestora.
§ 4 Drepturile persoanelor vizate

1.
Dreptul de a retrage consimțământul - temei legal: art. 7 sec. 3 GDPR.

și)
Clientul are dreptul de a retrage orice consimțământ dat de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o ..

b)
Retragerea consimțământului intră în vigoare din momentul retragerii consimțământului.

c)
Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea efectuată de Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. în conformitate cu legea înainte de retragerea acesteia.

d)
Retragerea consimțământului nu implică nicio consecință negativă pentru Client, dar poate împiedica utilizarea ulterioară a serviciilor sau funcționalităților care, în conformitate cu legea Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. poate depune mărturie doar cu acordul.

2.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor - temei legal: art. 21 GDPR.

și)
Clientul are dreptul de a se opune în orice moment - din motive legate de situația sa particulară - prelucrării datelor sale personale, inclusiv profilării, dacă Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. își prelucrează datele pe baza unui interes legitim, de exemplu, marketingul Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o., păstrarea statisticilor privind utilizarea funcționalităților individuale ale Magazinului Online și facilitarea utilizării Magazinului Online, precum și un sondaj de satisfacție.

b)
Demisia sub forma unui e-mail de la primirea de mesaje de marketing privind produse sau servicii va însemna obiecția Clientului față de prelucrarea datelor sale personale, inclusiv de profilare în aceste scopuri.

c)
În cazul în care obiecția Clientului se dovedește a fi justificată, iar Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nu va avea niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale ale Clientului vor fi șterse, a căror prelucrare a fost opusă de către Client.

3.
Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”) – temei legal: art. 17 GDPR.

și)
Clientul are dreptul de a solicita ștergerea tuturor sau a unora dintre datele personale.

b)
Clientul are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal dacă:

și.
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b.
a retras un consimțământ specific în măsura în care datele cu caracter personal au fost prelucrate pe baza consimțământului său;

c.
s-a opus utilizării datelor sale în scopuri de marketing;

d.
datele personale sunt prelucrate ilegal;

e.
datele cu caracter personal trebuie eliminate pentru a respecta obligația legală prevăzută de dreptul Uniunii sau de legea statului membru către care Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. este subiect pentru;

f.
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

c)
În ciuda solicitării de ștergere a datelor cu caracter personal în legătură cu obiecția sau retragerea consimțământului, Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. poate păstra anumite date cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru a stabili, afirma sau apăra pretenții, precum și pentru a îndeplini o obligație legală care impune prelucrarea conform legislației UE sau a legislației unui stat membru în care Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o .. Acest lucru se aplică în special datelor cu caracter personal, inclusiv: nume, prenume, adresa de e-mail, date care sunt stocate în scopul gestionării reclamațiilor și reclamațiilor legate de utilizarea Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o., sau suplimentar adresa de reședință/adresa de corespondență, numărul de comandă, ale căror date sunt păstrate în scopul examinării reclamațiilor și reclamațiilor legate de contractele de vânzare încheiate sau de prestarea de servicii.

4.
Dreptul la limitarea prelucrarii datelor - temei legal: art. 18 GDPR.

și)
Clientul are dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor sale personale. Depunerea unei cereri, în așteptarea examinării acesteia, împiedică utilizarea anumitor funcționalități sau servicii, a căror utilizare va implica prelucrarea datelor vizate de cerere. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nu va trimite niciun mesaj, inclusiv cele de marketing.

b)
Clientul are dreptul de a solicita restricționarea utilizării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

și.
atunci când pune la îndoială corectitudinea datelor sale personale - atunci Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. limitează utilizarea acestora pentru timpul necesar verificării corectitudinii datelor, dar nu mai mult de 7 zile;

atunci când prelucrarea datelor este ilegală, iar în loc să șterge datele, Clientul va solicita restricționarea utilizării acestora;

c.
atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau utilizate, dar sunt necesare de către Client pentru a stabili, a afirma sau a apăra pretenții;

d.
atunci când s-a opus utilizării datelor sale - atunci restrângerea are loc pentru timpul necesar pentru a lua în considerare dacă - din cauza situației speciale - protecția intereselor, drepturilor și libertăților clientului depășește interesele pe care Administratorul le realizează atunci când prelucrează date personale.

5.
Dreptul de acces la date - temei legal: art. 15 GDPR.

și)
Clientul are dreptul de a obține de la Administrator confirmarea dacă prelucrează date cu caracter personal, iar în acest caz, Clientul are dreptul de a:

și.
accesați datele dumneavoastră personale;

b.
obține informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, perioada planificată de stocare a datelor Clientului sau criteriile de determinare a acestei perioade (când nu este posibilă determinarea perioadei planificate). de prelucrare a datelor), despre drepturile Clientului în temeiul GDPR și despre dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, despre sursa acestor date, despre luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, și despre măsurile de securitate aplicate în legătură cu cu transferul acestor date în afara Uniunii Europene;

c.
obțineți o copie a datelor dumneavoastră personale.

6.
Dreptul la rectificarea datelor - temei legal: art. 16 GDPR.

și)
Clientul are dreptul de a solicita Administratorului să-și corecteze imediat datele personale care sunt incorecte. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin transmiterea unei declarații suplimentare, îndreptând solicitarea către adresa de e-mail în conformitate cu §6 din Politica de confidențialitate.

7.
Dreptul la portabilitatea datelor - temei legal: art. 20 GDPR.

și)
Clientul are dreptul de a primi datele sale personale, pe care le-a furnizat Administratorului, și apoi să le trimită unui alt administrator de date cu caracter personal la alegerea sa. De asemenea, clientul are dreptul de a solicita ca datele personale să fie trimise de către Administrator direct unui astfel de administrator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. În acest caz, Administratorul va trimite datele personale ale Clientului sub forma unui fișier csv, care este un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină, care permite ca datele primite să fie trimise unui alt administrator de date cu caracter personal.

8.
În cazul în care Clientul dorește să își exercite drepturile mai sus menționate, Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. satisface cererea sau refuză să o dea imediat curs, dar nu mai târziu de o lună de la primirea acesteia. Totuși, dacă - din cauza complexității cererii sau a numărului de solicitări - Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nu va putea face față solicitării în termen de o lună, o va îndeplini în următoarele două luni, informând Clientul în prealabil în termen de o lună de la primirea cererii - despre prelungirea prevăzută a termenului și motivele acesteia.

9.
Clientul poate depune reclamații, întrebări și solicitări către Administrator cu privire la prelucrarea datelor sale personale și la exercitarea drepturilor sale.

10.
Clientul are dreptul de a cere de la Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. furnizați copii ale clauzelor contractuale standard prin direcționarea anchetei în modul indicat în §6 din Politica de confidențialitate.

11.
Clientul are dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu privire la încălcarea drepturilor sale la protecția datelor cu caracter personal sau a altor drepturi acordate în temeiul GDPR.
§ 5 Managementul securității - parolă

1.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. oferă clienților o conexiune sigură și criptată atunci când transferă date cu caracter personal și când se conectează la Contul de client pe site. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. folosește un certificat SSL emis de una dintre companiile lider la nivel mondial în domeniul securității și criptării datelor trimise prin Internet.

n cazul în care Clientul care are un cont în Magazinul Online a pierdut în vreun fel parola de acces, Magazinul Online vă permite să generați o nouă parolă. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nu trimite memento de parolă. Parola este stocată într-o formă criptată într-un mod care împiedică citirea acesteia. Pentru a genera o nouă parolă, vă rugăm să furnizați adresa dumneavoastră de e-mail în formularul disponibil sub link-ul „V-am uitat parola”, furnizat lângă formularul de autentificare contului din Magazinul Online. La adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau salvată la ultima modificare a profilului contului, Clientul va primi un e-mail care conține o redirecționare către un formular dedicat disponibil pe Site-ul Magazinului, unde Clientul va putea seta un Parolă Nouă.

3.
Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. nu trimite niciodată corespondență, inclusiv corespondență electronică cu o solicitare de furnizare a detaliilor de conectare, în special parola de acces la contul Clientului.
§ 6 Modificări ale Politicii de confidențialitate

1.
Politica de confidențialitate se poate modifica, despre care Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. va informa clienții cu 7 zile înainte.

2.
Vă rugăm să trimiteți orice întrebări legate de Politica de confidențialitate la următoarea adresă: info@gilpa.eu

3.
Data ultimei modificări: 02/05/2021

română