Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

1.

I denna sekretesspolicy anges reglerna för behandling av personuppgifter som erhålls via gilps.eu webbutik (nedan kallad "onlinebutiken").

2.

Ägare till onlinebutiken och samtidigt dataadministratör är Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. med säte i Gdynia (81-372), Świętojańska 36/1, in i registret över företagare i det nationella domstolsregistret som förts av tingsrätten Gdańsk-Północ i Gdańsk, 8: e handelsavdelningen i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0000886102, med aktiekapital på 5 000 PLN, NIP: 5862365742, REGON: 388268302, nedan kallat Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo ..

3.

Personuppgifter som samlats in av Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. behandlas via onlinebutiken i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46 / EG (General Data Protection Regulation), även känt som GDPR.

4.

Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. gör särskild omsorg för att respektera integriteten för kunder som besöker onlinebutiken.

§ 1 Typ av behandlad information, syften och rättslig grund

1.

Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. samlar in information om fysiska personer som utför juridiska transaktioner som inte är direkt relaterade till deras verksamhet, fysiska personer som bedriver verksamhet eller yrkesverksamhet för egen räkning och fysiska personer som företräder juridiska personer eller organisatoriska enheter som inte är juridiska personer, till vilka lagen ger juridisk kapacitet, nedan gemensamt kallad klienter.

2.

Kundernas personuppgifter samlas in vid:

och)

konto registrering i onlinebutiken för att skapa ett individuellt konto och hantera detta konto. Rättslig grund: nödvändigheten av att fullgöra kontraktet för tillhandahållande av kontotjänsten (artikel 6.1 b i GDPR);

b)

lägga en beställning i onlinebutiken för att genomföra försäljningskontraktet. Rättslig grund: nödvändighet för att genomföra försäljningsavtalet (artikel 6.1 b i GDPR);

c)

prenumerera på nyhetsbrevet (nyhetsbrev) för att fullgöra kontraktet vars ämne är tjänsten som tillhandahålls elektroniskt. Rättslig grund - den registrerades samtycke till att fullgöra kontraktet för tillhandahållande av nyhetsbrevstjänsten (artikel 6.1 a ai GDPR);

d)

genom att använda kontaktformulärstjänsten i onlinebutiken för att utföra det avtal som tillhandahålls elektroniskt. Rättslig grund: nödvändighet för att fullgöra kontraktet för tillhandahållande av kontaktformulärstjänsten (artikel 6.1 b i GDPR).

3.

Vid registrering av ett konto i onlinebutiken tillhandahåller kunden:

och)

e-postadress;

b)

förnamn och efternamn;

c)

Telefonnummer.

4.

Vid registrering av ett konto i onlinebutiken anger kunden självständigt ett individuellt lösenord för att få åtkomst till sitt konto. Kunden kan ändra lösenordet vid ett senare tillfälle enligt de villkor som beskrivs i §5.

5.

Vid beställning i onlinebutiken tillhandahåller kunden följande uppgifter:

och)

e-postadress;

b)

adressdata:

och.

postnummer och stad;

b.

land (stat);

c.

gata med hus / plattnummer.

c)

förnamn och efternamn;

d)

Telefonnummer.

6.

När det gäller företagare utökas ovanstående omfattning av data ytterligare med:

och)

Företagare företag;

b)

nummer nyp.

7.

Vid användning av tjänsten Nyhetsbrev tillhandahåller kunden endast sin e-postadress.

8.

Vid användning av kontaktformulärstjänsten tillhandahåller kunden följande data:

och)

e-postadress;

b)

förnamn och efternamn.

9.

När du använder butikens webbplats kan ytterligare information laddas ner, särskilt: IP -adressen som tilldelats kundens dator eller Internetleverantörens externa IP -adress, domännamn, webbläsartyp, åtkomsttid, typ av operativsystem.

10.

Navigationsdata kan också samlas in från kunder, inklusive information om länkar och referenser där de väljer att klicka eller andra aktiviteter som utförs i onlinebutiken. Rättslig grund - ett berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR), som består i att underlätta användningen av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och förbättra funktionen för dessa tjänster.

11.

För att fastställa, utreda och verkställa påståenden kan vissa personuppgifter som kunden tillhandahåller behandlas som en del av användningen av funktionen i onlinebutiken, såsom: namn, efternamn, data om användningen av tjänster, om anspråken härrör från det sätt på vilket kunden använder tjänsterna, andra uppgifter som är nödvändiga för att bevisa förekomsten av kravet, inklusive omfattningen av den skada som lidit. Rättslig grund - ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i GDPR), som består i att fastställa, driva och verkställa krav och försvara sig mot krav i förfaranden inför domstolar och andra statliga myndigheter

12.

Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. behandlar personuppgifter inklusive: namn, efternamn, e-postadress, samt svar på de förberedda frågorna som en del av tillfredsställelseundersökningen och blanketter som används för tillfredsställelseundersökningen. Deltagande i sådana åtgärder är frivilligt. Om kunden inte godkänner att delta i dem kan han informera Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. till adressen i enlighet med §6, sedan Gilbertson & Page EuropeSp. Zoo. blockerar relevant data. Rättslig grund - ett berättigat intresse (artikel 6.1 f f GDPR), som består i att förbättra funktionen hos tjänster som tillhandahålls elektroniskt och bedöma tillfredsställelse med de tjänster vi tillhandahåller.

13.
Tillhandahållande av personuppgifter till Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. är frivilligt, i samband med de ingående säljavtalen eller tillhandahållandet av tjänster via Butikens webbplats, med reservation, dock att underlåtenhet att tillhandahålla de uppgifter som anges i blanketterna i registreringsprocessen förhindrar registrering och upprättande av ett kundkonto, och om du gör en beställning utan att registrera ett kundkonto kommer det att förhindra att kundens beställning skickas och genomförs.

§ 2 Vem delas eller anförtros uppgifterna och hur länge lagras de?

1.
Kundens personuppgifter överförs till tjänsteleverantörer som används av Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. när du kör onlinebutiken. Tjänsteleverantörer till vilka personuppgifter överförs, beroende på avtalsarrangemang och omständigheter, eller som omfattas av instruktionerna från Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. vad gäller syften och metoder för behandling av dessa data (processorer) eller så definierar de oberoende syften och metoder för deras behandling (administratörer).

och)
Processorer. Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. använder leverantörer som behandlar personuppgifter endast på begäran av Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o .. Dessa inkluderar bl.a. leverantörer som tillhandahåller värdtjänster, redovisningstjänster, tillhandahåller marknadsföringssystem, system för analys av trafik i onlinebutiken, system för analys av effektiviteten av marknadsföringskampanjer;

b)
Administratörer. Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. använder leverantörer som inte agerar enbart på instruktionerna och sätter upp mål och metoder för att själva använda kundernas personuppgifter. De tillhandahåller elektroniska betalnings- och banktjänster.

2.
Plats. Tjänsteleverantörer är baserade i Polen och andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

3.
Kundernas personuppgifter lagras:

och)
Om grunden för behandlingen av personuppgifter är samtycke, behandlas kundens personuppgifter av Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. så länge som samtycket inte återkallas, och efter att samtycket har återkallats under en tidsperiod som motsvarar den begränsningsperiod för fordringar som Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. och vad som kan väckas mot honom. Om inte en särskild bestämmelse föreskriver något annat är preskriptionstiden sex år och för fordringar på periodiska förmåner och fordringar i samband med att driva företag - tre år.

b)
Om grunden för databehandlingen är utförandet av kontraktet behandlas kundens personuppgifter av Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. så länge som det är nödvändigt att fullgöra kontraktet, och efter den tiden för en period som motsvarar kravet på preskription. Om inte en särskild bestämmelse föreskriver något annat är preskriptionstiden sex år och för fordringar på periodiska förmåner och fordringar i samband med att driva företag - tre år.

4.
Vid köp i onlinebutiken kan personuppgifter överföras till budföretaget för att kunna leverera de beställda varorna.

5.
Om kunden väljer betalning via PayU -systemet överförs hans personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för betalningen till PayU S.A. med huvudkontor i Poznań (60-166), vid ul. Grunwaldzka 182, in i registret över företagare som förts av tingsrätten Poznań - Nowe Miasto och Wilda i Poznań, åttonde handelsavdelningen i National Court Register under numret KRS 0000274399.

6.
Navigationsdata kan användas för att ge kunderna bättre service, statistisk dataanalys och anpassning av onlinebutiken till kundens preferenser, samt för att administrera onlinebutiken.

7.
Om kunden prenumererar på nyhetsbrevet (nyhetsbrev), till sin e-postadress Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. kommer att skicka elektroniska meddelanden som innehåller kommersiell information om kampanjer och nya produkter som finns tillgängliga i onlinebutiken.

8.
Vid en begäran från Gilbertson & Page EuropeSp. Zoo. lämnar personuppgifter till auktoriserade statliga myndigheter, i synnerhet till organisatoriska enheter på åklagarmyndigheten, polisen, kanslichefen för personuppgiftsskydd, ordföranden för konkurrens- och konsumentskyddet

9.

Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. på butikens webbplats tillhandahåller den "Gilla" -pluginet för det sociala nätverket facebook.com (administratör Facebook Irland baserat i Irland), nedan kallat: Facebook. Via plugin "Gilla" samlar Facebook in information om kundens enhet, det vill säga: operativsystem, hårdvaru- och programvaruversioner, batteriförbrukning, signalstyrka, tillgängligt minne, webbläsartyp, namn och typer av applikationer och filer och installerade plugins. Dessutom samlar Facebook in information om enhetsrelaterade aktiviteter och beteenden, till exempel om fönstret är öppet i förgrunden eller bakgrunden, eller information om musrörelser som hjälper till att skilja människor från robotar, unika identifierare, enhetsidentifierare och andra identifierare, t.ex. från spel., applikationer eller konton som används av kunden, identifierare för familjens enheter (eller andra identifierare som är unika för Facebook -produkter, kopplade till samma enhet eller konto). Facebook samlar in information, det vill säga: enhetssignaler, inklusive bluetooth-signaler och information om Wi-Fi-åtkomstpunkter, fyrar och sändare av mobilnät i närheten, data från enhetsinställningar, inklusive information som med kundens samtycke erhålls genom enhetsinställningar aktiverade av honom, t.ex. åtkomst till kundens GPS -plats, kamera eller foton. När det gäller nätverk och anslutningar samlar Facebook in information, det vill säga: namn på mobiloperatören eller internetleverantören som används av kunden, språk, tidszon, mobiltelefonnummer, IP -adress, anslutningshastighet och i vissa fall information om andra enheter i närheten. eller i kundens nätverk.

Om kunden, medan du surfar på Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. använder en webbläsare som en del av vilken han är inloggad på sitt Facebook -användarkonto, "Gilla" -pluggen skickar information till Facebook om besök på Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o .. Data som erhålls av Facebook inkluderar Facebook-användar-ID (endast känt för Facebook), besökt webbplats, datum och tid och ovan nämnda data. Syftet med att samla in data från Facebook är att använda den inhämtade informationen för att anpassa innehållet som presenteras på Facebook och för att förbättra tjänsterna från Facebook. Om kunden dessutom använder "Gilla" -funktionen på Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. denna aktivitet kommer att spelas in av Facebook som det innehåll som föredras av kunden.

Om kunden, medan du surfar på Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. använder en webbläsare där han inte är inloggad på sitt Facebook -konto eller inte har ett Facebook -konto, då skickar plugin -programmet "Gilla" till Facebook information om den besökta sidan, datum och tid för besöket och data som refereras till ovan. Syftet med att samla in data från Facebook är att förbättra de tjänster som tillhandahålls av Facebook.
§ 3 Cookiemekanismen, IP -adress

1.
Onlinebutiken använder små filer som kallas cookies. De spelas in av Gilbertson & Page EuropeSp. Zoo. på slutenheten för den person som besöker onlinebutiken, om webbläsaren tillåter det. En cookie -fil innehåller vanligtvis namnet på domänen den kommer från, dess "utgångstid" och ett individuellt, slumpmässigt valt nummer som identifierar denna fil. Information som samlas in med denna filtyp hjälper till att anpassa de produkter som LLC erbjuder till de individuella preferenserna och verkliga behov av besökare Online Store De möjliggör också utveckling av allmän statistik över besök på de presenterade produkterna i onlinebutiken.

2.
Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. använder två typer av kakor:

och)
Sessionscookies: efter att webbläsarsessionen har avslutats eller datorn är avstängd raderas den sparade informationen från enhetens minne. Mekanismen för sessionscookies tillåter inte insamling av personuppgifter eller konfidentiell information från klienters datorer.

b)
Ihållande cookies: de lagras i minnet på kundens slutenhet och finns kvar tills de raderas eller upphör att gälla. Mekanismen för beständiga kakor tillåter inte insamling av personuppgifter eller konfidentiell information från klientens dator.

3.
Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. använder egna cookies för att:

och)
Kundautentisering i onlinebutiken och säkerställande av kundens session i onlinebutiken (efter inloggning), tack vare vilket kunden inte behöver ange inloggning och lösenord igen på varje undersida i onlinebutiken;

b)
analys och forskning samt publikrevision, och i synnerhet för att skapa anonym statistik som hjälper till att förstå hur kunder använder butikens webbplats, vilket gör det möjligt att förbättra dess struktur och innehåll.

4.
Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. använder externa cookies för att:

och)
presentera åsikter om butikens webbplatser, som laddas ner från den externa webbplatsen ceneo.pl (extern cookie -administratör: Ceneo.pl sp.z o.o. med huvudkontor i Poznań);


5.
Cookiemekanismen är säker för datorerna hos onlinebutikskunderna. I synnerhet är det inte möjligt för virus eller annan oönskad programvara eller skadlig programvara att komma in på kundernas datorer på detta sätt. Men i sina webbläsare har kunderna möjlighet att begränsa eller inaktivera tillgång till cookies till datorer. Om du använder det här alternativet är det möjligt att använda onlinebutiken, förutom funktioner som till sin natur kräver cookies.

6.
Nedan presenterar vi hur du kan ändra inställningarna för populära webbläsare vid användning av cookies:

o)
Internet Explorer webbläsare;

b)
Microsoft EDGE webbläsare;

c)
Mozilla Firefox webbläsare;

d)
Chrome -webbläsare;

e)
Safari webbläsare;

f)
Opera webbläsare.

7.
Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. kan samla in kundens IP -adresser. En IP -adress är ett nummer som tilldelas datorn för en besökare i onlinebutiken av en internetleverantör. IP -numret ger dig tillgång till Internet. I de flesta fall tilldelas den dynamiskt till datorn, det vill säga den ändras varje gång du ansluter till Internet. IP -adressen används av Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. när du diagnostiserar tekniska problem med servern, skapar statistiska analyser (t.ex. bestämmer från vilka regioner vi registrerar flest besök), som information som är användbar för att administrera och förbättra onlinebutiken, liksom för säkerhetsändamål och möjlig identifiering av oönskade automatiska program för visning innehåll som belastar servern Online Store.

8.
Onlinebutiken innehåller länkar och referenser till andra webbplatser. Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. är inte ansvarig för de sekretessregler som gäller för dem.
§ 4 De registrerades rättigheter

1.
Rätten att återkalla samtycke - rättslig grund: art. 7 sek. 3 GDPR.

och)
Kunden har rätt att återkalla samtycke från Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo ..

b)
Återkallande av samtycke träder i kraft från det att samtycket återkallas.

c)
Återkallande av samtycke påverkar inte behandlingen som utförs av Gilbertson & Page EuropeSp. Zoo. i enlighet med lagen innan den återkallas.

d)
Återkallande av samtycke medför inga negativa konsekvenser för kunden, men det kan förhindra ytterligare användning av tjänster eller funktioner som, i enlighet med lagen från Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. kan bara vittna med samtycke.

2.
Rätten att invända mot databehandling - rättslig grund: art. 21 GDPR.

och)
Kunden har rätt att när som helst - av skäl relaterade till hans speciella situation - invända mot behandlingen av hans personuppgifter, inklusive profilering, om Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. behandlar sina uppgifter baserat på ett legitimt intresse, t.ex. marknadsföring av Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o., föra statistik över användningen av individuella funktioner i onlinebutiken och underlätta användningen av onlinebutiken, samt en tillfredsställelseundersökning.

b)
Uppsägning i form av ett e-postmeddelande från att ta emot marknadsföringsmeddelanden om produkter eller tjänster kommer att innebära Kundens invändning mot behandlingen av hans personuppgifter, inklusive profilering för dessa ändamål.

c)
Om kundens invändning visar sig vara välgrundad, kommer Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. inte kommer att ha någon annan rättslig grund för behandling av personuppgifter, kommer Kundens personuppgifter att raderas, vars behandling har motsatts av Kunden.

3.
Rätten att radera data ("rätten att bli glömd") - rättslig grund: art. 17 GDPR.

och)
Kunden har rätt att begära radering av alla eller några personuppgifter.

b)
Kunden har rätt att begära radering av personuppgifter om:

och.
personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades;

b.
han drog tillbaka sitt specifika samtycke i den mån personuppgifter behandlades baserat på hans samtycke;

c.
han invände mot användningen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål;

d.
personuppgifter behandlas olagligt;

e.
personuppgifter måste tas bort för att uppfylla den lagstadgade skyldigheten i Europeiska unionens lag eller lagen i den medlemsstat till vilken Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. är föremål för;

f.
personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.

c)
Trots begäran om att radera personuppgifter i samband med invändning eller återkallande av samtycke, Gilbertson & Page EuropeSp. Zoo. kan behålla vissa personuppgifter i den utsträckning behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara påståenden, samt för att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt EU -lagstiftning eller lagen i en medlemsstat som Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o .. Detta gäller i synnerhet personuppgifter inklusive: namn, efternamn, e-postadress, vilka uppgifter lagras för att hantera klagomål och anspråk relaterade till användningen av Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o., eller dessutom adressen till bostad / korrespondensadress, ordernummer, vilka uppgifter sparas för att behandla klagomål och anspråk relaterade till ingångna försäljningskontrakt eller tillhandahållande av tjänster.

4.
Rätten att begränsa databehandling - rättslig grund: art. 18 GDPR.

o)
Kunden har rätt att kräva att behandlingen av hans personuppgifter begränsas. Inlämning av en begäran, i avvaktan på behandling, förhindrar användning av vissa funktioner eller tjänster, vars användning kommer att innebära behandling av uppgifter som omfattas av begäran. Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. det kommer inte heller att skicka några meddelanden, inklusive marketing.

b)
Kunden har rätt att begära begränsning av användningen av personuppgifter i följande fall:

och.
när han ifrågasätter riktigheten av hans personuppgifter - då Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. begränsar deras användning under den tid som krävs för att verifiera att uppgifterna är korrekta, men inte längre än i 7 dagar;

b.
när behandlingen av uppgifter är olaglig, och i stället för att radera uppgifterna, kommer kunden att begära begränsning av deras användning;

c.
när personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller användes, men de behövs av kunden för att fastställa, göra gällande eller försvara påståenden;

d.
när han invände mot användningen av sina uppgifter - då sker begränsningen för den tid som krävs för att överväga om - på grund av den speciella situationen - skyddet av klientens intressen, rättigheter och friheter överväger de intressen som administratören utför vid behandlingen kundens personuppgifter.

5.
Rätten till tillgång till data - rättslig grund: art. 15 GDPR.

och)
Kunden har rätt att få bekräftelse från administratören om han behandlar personuppgifter, och om så är fallet har kunden rätt att:

och.
få tillgång till dina personuppgifter;

b.
få information om behandlingsändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare av dessa uppgifter, den planerade lagringsperioden för kundens uppgifter eller kriterierna för att bestämma denna period (när det inte är möjligt att fastställa den planerade perioden av databehandling), om kundens rättigheter enligt GDPR och om rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, om källan till dessa uppgifter, om automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och om de säkerhetsåtgärder som tillämpas i samband med överföring av dessa uppgifter utanför Europeiska unionen;

c.
få en kopia av dina personuppgifter.

6.
Rätten att rätta uppgifter - rättslig grund: art. 16 GDPR.

och)
Kunden har rätt att begära att administratören omedelbart rättar sina felaktiga personuppgifter. Med beaktande av behandlingsändamålen har den registrerade rätt att begära kompletterande ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att skicka in ett ytterligare uttalande, rikta begäran till e-postadressen i enlighet med §6 i sekretesspolicyn.

7.
Rätten till dataportabilitet - rättslig grund: art. 20 GDPR.

och)
Kunden har rätt att få sina personuppgifter, som han lämnade till administratören, och sedan skicka dem till en annan personuppgiftsadministratör efter eget val. Kunden har också rätt att begära att personuppgifter skickas av administratören direkt till en sådan administratör, om det är tekniskt möjligt. I detta fall kommer administratören att skicka kundens personuppgifter i form av en csv-fil, som är ett vanligt, maskinläsbart format som gör det möjligt att skicka mottagna data till en annan personuppgiftsadministratör.

8.
I händelse av att kunden vill utöva ovan nämnda rättigheter, kommer Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. uppfyller begäran eller vägrar att följa den omedelbart, men senast inom en månad efter att ha mottagit den. Men om - på grund av komplexiteten i förfrågan eller antalet förfrågningar - Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. kommer inte att kunna möta förfrågan inom en månad, kommer att möta den inom de närmaste två månaderna, informera kunden i förväg inom en månad efter att ha mottagit begäran - om den avsedda förlängningen av tidsfristen och dess skäl.

9.
Kunden kan lämna klagomål, förfrågningar och förfrågningar till administratören angående behandlingen av hans personuppgifter och utövandet av hans rättigheter.

10.
Kunden har rätt att kräva från Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. ge kopior av standardavtalsklausuler genom att rikta förfrågan på det sätt som anges i §6 ​​i sekretesspolicyn.

11.
Kunden har rätt att lämna in ett klagomål till presidenten för personuppgiftsskyddsbyrån angående kränkningen av hans rättigheter till skydd av personuppgifter eller andra rättigheter som beviljas enligt GDPR.
§ 5 Säkerhetshantering - lösenord

1.
Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. ger kunderna en säker och krypterad anslutning vid överföring av personuppgifter och när de loggar in på kundkontot på webbplatsen. Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. använder ett SSL -certifikat utfärdat av ett av världens ledande företag inom säkerhet och kryptering av data som skickas över Internet.

2.
Om kunden som har ett konto i onlinebutiken på något sätt har tappat åtkomstlösenordet kan du skapa ett nytt lösenord i onlinebutiken. Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. skickar inte påminnelse om lösenord. Lösenordet lagras i en krypterad form på ett sätt som förhindrar läsning. För att generera ett nytt lösenord, vänligen ange din e-postadress i formuläret som finns under länken "Glömt ditt lösenord", bredvid kontoinloggningsformuläret i Store Internetpaj. Till den e-postadress som angavs under registreringen eller sparades i den senaste ändringen av kontoprofilen, kommer kunden att få ett e-postmeddelande som innehåller en omdirigering till ett särskilt formulär som finns tillgängligt på butikens webbplats, där kunden kommer att kunna ange nytt lösenord.

3.
Gilbertson & Page Europe Sp. Zoo. skickar aldrig någon korrespondens, inklusive elektronisk korrespondens med en begäran om att lämna inloggningsuppgifter, i synnerhet åtkomstlösenordet till kundens konto.
§ 6 Ändringar av sekretesspolicyn

1.
Sekretesspolicyn kan komma att ändras, vilket Gilbertson & Page EuropeSp. Zoo. informerar kunderna 7 dagar i förväg.

2.
Skicka alla frågor som rör sekretesspolicyn till följande adress: info@gilpa.eu

3.
Datum för den senaste ändringen: 02/05/2021

Svenska