Återbetalningspolicy

Returnerar:

Vänligen returnera varorna till:

Gilbertson & Page Europe Ltd. (VGL Group Warehouse)
21 Kontenerowagatan
80-601 Gdańsk

Kunden som är en konsument och som har ingått försäljningsavtalet kan frånträda det inom 14 dagar utan att ange några skäl.

Fristen för att frånträda köpeavtalet ska börja löpa vid den tidpunkt då kunden tar varorna i besittning.

Kunden kan frånträda försäljningsavtalet genom att lämna in en förklaring om frånträde till säljaren. Utlåtandet kan lämnas in i form av ett e-postmeddelande som skickas till adressen info@gilpa.eu. Det räcker att skicka utlåtandet innan tidsfristen löper ut för att tidsfristen ska kunna hållas.

Om försäljningsavtalet hävs ska det anses vara oavslutat.

Säljaren ska vara skyldig att omedelbart, dock senast inom 14 dagar från mottagandet av kundens förklaring om att han eller hon frånträder försäljningsavtalet, återlämna alla betalningar som han eller hon har gjort, inklusive kostnaden för leverans av varor till kunden. Säljaren kan hålla inne återbetalning av betalningar som mottagits från kunden tills han får tillbaka varorna eller kunden lämnar bevis på att han skickat tillbaka varorna, beroende på vilken händelse som inträffar först.

Om kunden som utövar sin ångerrätt väljer ett annat leveranssätt för varorna än det billigaste ordinarie leveranssättet som säljaren erbjuder, är säljaren inte skyldig att ersätta kunden för eventuella extrakostnader som denne åsamkas.

Kunden är skyldig att utan dröjsmål återlämna varorna till säljaren, dock senast inom 14 dagar från den dag då försäljningsavtalet hävs. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka tillbaka varorna till säljarens adress innan tidsfristen löper ut.

Vid ångerrätt ska kunden endast stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Svenska